Švicarski odgovor na COVID-19 u BiH: Načela angažmana

Local news, 06.10.2020

1.  Javno podržavamo one predstavnike vlasti BiH koji kompetentno, transparentno i utemeljeno na provjerenim činjenicama komuniciraju informacije o COVID-19 i njegovim posljedicama.

2. Finansiramo projekte povezane sa COVID-19 na osnovu temeljne procjene potreba i transparentnih kriterija. Koordiniramo aktivnosti s državnim i entitetskim vlastima kao i drugim donatorima BiH kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje. Podržavamo ulogu UN-a kao koordinacionog lidera u ovom procesu.

3. Razmatramo zahtjeve za financiranje medicinske opreme u vezi s COVID-19 samo ukoliko je zahtjev koordiniran s Koordinacijskim tijelom za zaštitu i spašavanje BiH pri Ministarstvu sigurnosti BiH.

4. Financiramo nove projekte u vezi s COVID-19 samo ukoliko je osigurano financijsko učešće bosanskohercegovačkih vlasti i/ili in-kind kontribucija implementatora projekta.

5. Posebno podržavamo naše dugogodišnje partnerske organizacije koje imaju mrežu i znanje u pružanju pomoći zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima. Također, s ciljem ublažavanja posljedica COVID-19 podržavamo one organizacije koje imaju stručnost u radu s najugroženijim kategorijama stanovništva.

6. Uzimamo u obzir rodnu dimenziju posljedica epidemije COVID-19, jer trenutačna kriza različito pogađa žene i muškarce čime se ujedno povećava rodna nejednakost.

7. Na našoj web stranici objavljujemo sve intervencije vezane za COVID-19 i informacije dijelimo s UN-om i Koordinacijskim tijelom za zaštitu i spašavanje BiH.

8. Spremni smo osigurati kratkoročno financiranje za rješavanje urgentnih humanitarnih potreba, ali insistiramo na dugoročnijoj perspektivi koja ne predstavlja samo odgovor na trenutnu krizu izazvanu COVID-19.

Preuzmite dokument (PDF, 1 Page, 232.3 kB)