Naručivanje dokumenata o ličnim stanjima građana iz Švicarske

Potreban Vam je neki izvod iz švicarskog registra ličnih stanja građana (Infostar). Na ovoj stranici možete saznati kako i gdje možete naručiti željene dokumente.

Željeni dokument naručujete direktno kod nadležnog matičnog ureda i tamo plaćate i odgovarajuće takse.

Lista matičnih ureda u Švicarskoj  

Dokument

Mjesto naručivanja

Heimatschein / Acte d’origine / Atto d'origine

Matični ured mjesta porijekla (Heimatort /  lieu d’origine / luogo d'origine)

Vjenčani list

Matični ured mjesta vjenčanja

Rodni list

Matični ured mjesta rođenja

Smrtni list

Matični ured mjesta smrti

Familienausweis / Certificat de famille / Certificato di famiglia

Matični ured mjesta porijekla (Heimatort /  lieu d’origine / luogo d'origine)

Personenstandsausweis / Certificat individuel d’état civil / Certificato individuale di stato civile

Matični ured mjesta porijekla (Heimatort /  lieu d’origine / luogo d'origine)

Ausweis über den registrierten Familienstand / Certificat relatif à l’état de famille enregistré / Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Matični ured mjesta porijekla (Heimatort /  lieu d’origine / luogo d'origine)

Kod naručivanja preko nadležnog švicarskog predstavništva se u zavisnsti od matičnog ureda na slanje mora čekati minimalno 30 radnih dana.

Za prosljeđivanje dokumenta koji je izdala neka švicarska institucija prema nekoj inostranoj instituciji u pravilu je potrebna ovjera diplomatskog ili konzularnog predstavništva ili ovjera pečatom Apostille. Informacije o tome ćete naći u rubrici Ovjere.