Výstava "MOHOU TECHNOLOGIE ZACHRÁNIT SVĚT?"

pondělí, 14.03.2022 – čtvrtek, 29.06.2023

Výstava Cleantech
Výstava Cleantech © EDA

Mohou technologie zachránit svět? Seznamte se s inovativními technologickými řešeními vyvinutými švýcarskými a českými výzkumníky a společnostmi v oblastech jako je voda, zemědělství, e-mobilita, recyklace a energie.

Putovní výstava "MOHOU TECHNOLOGIE ZACHRÁNIT SVĚT?" ("CAN TECH SAVE THE WORLD?") můžete navštívit v našich partnerských institucích v různých městech České republiky. Místa konání výstavy a další podrobnosti budou včas oznámeny na těchto webových stránkách:

e-book výstava Cleantech
e-book výstava Cleantech @ EDA

Zde si můžete prohlédnout celou výstavu "Mohou čisté technologie zachránit svět?" formou e-booku.

Video: "Round table" s Bertrandem Piccardem na téma "Swiss-Czech solutions to protect the environment", 15.03.2022

© Embassy of Switzerland in the Czech Republic / ČTK

Vybrané projekty, které jsou již s úspěchem využívány ve Švýcarsku i v mnoha jiných zemích, byly v rámci zdarma přístupné výstavy  představeny na TU Liberec.

Prezentaci patentů a unikátních, inspirativních řešení doplnila diskuse / networking podnikatelů, zástupců veřejné i akademické sféry a studentů. Stalo se tak ve středu 4. května od 11.00. Zúčastnil se jí švýcarský velvyslanec Philippe Guex a rektor Technické univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Zároveň vystoupil zástupce švýcarské společnosti Transmutex, zaměřené na převratnou výrobu energie na bázi jaderného štěpení thoria a zužitkování vyhořelého paliva, či Jiří Tencar z platformy ECOTEN. Ta poskytuje inovativní služby pomáhající obcím adaptovat se na změnu klimatu a zmírňovat městské tepelné ostrovy.

Tiskovou zrpávu naleznete zde. (PDF, 2 Pages, 612.3 kB)

Hlavní nádraží v Pardubicích, 14.06.2022

Ambasador Philippe Guex s Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice a Martinem Kolovratníkem, poslanec Parlamentu ČR za volební kraj Pardubice
Ambasador Philippe Guex s Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice a Martinem Kolovratníkem, poslanec Parlamentu ČR za volební kraj Pardubice @ EDA

Švýcarské velvyslanectví v ČR, HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika a Krajská hospodářská komora Pardubického uspořádali otevřené diskusní setkání s názvem "Přinesou zelené technologie nové podnikatelské příležitosti do Pardubického kraje?"

Akce se konala v úterý 14. června od 16.00 do 17.30 hodin v prostorách ČD Lounge pardubického hlavního nádraží.

Hlavní témata setkání byla:

  • Čisté technologie (CleanTech) jako stimul pro ekonomiku a podnikání v ČR
  •  Green Deal podle úspěšného švýcarského vzoru – v byznyse i VVI (věda, výzkum, inovace)
  • ESG/SDG rating podnikatelských záměrů a projektů pohledem bank v ČR / ve Švýcarsku
  • Spolupráce českých a švýcarských podnikatelů, investorů, veřejné sféry, vědy nebo vysokých škol v oblasti zelených inovací

V rámci akce byla také za přítomnosti švýcarského velvyslance zahájena výstava "Can Tech Save the World?" v hale pardubického nádraží, kde byla k vidění od 11. do 22.06.

Tskovou zprávu naleznete zde. (PDF, 2 Pages, 594.5 kB)

Wissenschaftszentrum VIDA! Park in Brno, 05.09.-03.10. 2022

Výstava Cleantech v brněnském science centre VIDA!
Výstava Cleantech v brněnském science centre VIDA! @ EDA

Další zastávkou výstavy "Can Tech Save the World?" bylo brněnské science centrum VIDA!, kde byla výstava k vidění od 5.9.-3.10.2022. Oficiální otevření proběhlo 13. září za přítomnosti švýcarského velvyslance.

Jako doprovodný program k výstavě uspořádala VIDA! 7.9. panelovou diskusi na téma, jak mohou technologie přispět k udržitelnému rozvoji. V tento den byl také představen unikátní projekt ze Švýcarska, který byl hlavní atrakcí této akce: Solar Butterfly. Jedná se o malý mobilní dům, který dokáže urazit přibližně 300 km za den pomocí solární energie. O dva dny dříve se již Solar Butterfly na svém světovém turné zastavil v Praze.

Více se dozvíte v tiskové zprávě zde (PDF, 1 Page, 39.3 kB).

Nákupní centrum Forum Nová Karolína v Ostravě, 15.10.-15.11.2022

Výstava Cleantech v nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě
Výstava Cleantech v nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě @ EDA

Na své poslední letošní zastávce se výstava představila v nákupním centru Forum Nová Karolína od 15. října do 15. listopadu 2022 a nabídla tak návštěvníkům možnost odpočinku mezi nákupy.

Tiskovou zprávu si přečtěte zde (PDF, 1 Page, 583.6 kB)

Projekt bude pokračovat i v roce 2023 a výstava bude k vidění na dalších místech v České republice. Budeme vás informovat!

Ústí nad Labem, 01.03.-04.05.2023

Zahájení výstavy v Ústí nad Labem
Zahájení výstavy v Ústí nad Labem © UJEP

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně a Inovační centrum ICUK, 01.03.-11.04.2023

První zastávka v novém roce je v Ústí nad Labem, ale uspořádání této výstavy se od těch předchozích liší. Poprvé není celá výstava na jednom místě, ale je rozdělena mezi dva různé prostory. Větší část (20 panelů) bude prezentována na Přírodovědecké fakultě UJEP, menší část (5 panelů) bude umístěna v Inovačním centru ICUK. V pondělí 6. března 2023 byla výstava slavnostně zahájena po projevu švýcarského velvyslance Philippa Guexe.

Magistrát města Ústí nad Labem, 11.04.-04.05.2023

Dne 11. dubna se výstava opět přesune, tentokrát však pouze v rámci Ústí nad Labem. Při své poslední zastávce bude k vidění v prostorách magistrátu města, který se nacházejí v ulici Velká Hradební č. 8. Tam bude veřejnosti přístupná až do 4. května.

Soutěž "Změna začíná s tebou!"
Soutěž "Změna začíná s tebou!" © EDA

Soutěž «Změna začíná s tebou!»

Jako doprovodný program k výstavě bude tentokrát uspořádána soutěž s názvem "Změna začíná s tebou!". Spolupracovat budeme s 380 školami v Ústeckém kraji. Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od druhého stupně základních škol po střední školy. Propozice soutěže naleznete zde (PDF, 3 Pages, 464.2 kB).

Cílem soutěže je jednak podpořit zájem žáků o udržitelný rozvoj a problémy s ním spojené. Na druhé straně je to také dát jim výzvu a příležitost formulovat konkrétní opatření, řešení a akce k řešení právě těchto problémů. Soutěž bude rozdělena do různých tematických okruhů podle jednotlivých stupňů škol. Žáci základních škol si mohou vybrat mezi tématy čistá voda a hygiena, žádný hlad a klimacká opatření. Studenti středních škol si mohou vybrat z témat cenově dostupná a čistá energie, dále průmysl, inovace, infrastruktura a odpovědná spotřeba a výroba.

Soutěž bude hodnocena ve dvou kolech pětičlennou porotou. Nejlepší řešení v obou kategoriích budou vybrána 4. května a odměněna cenami a exkurzí do závodu Nestlé Tivall v Krupce. 

TechTower v Plzni, 25.5.-29.6.2023

Dále se výstava přesune do Plzně, kde bude od 25. května k vidění v technologickém parku TechTower.

V Plzni opět uspořádáme doprovodný program. Jeho cílovou skupinou je opět mladá generace. Bude uspořádán tzv. hackathon, akce, při níž účastníci intenzivně spolupracují ve skupinách po krátkou dobu na vývoji nebo vylepšení softwarových či hardwarových produktů nebo souvisejících služeb.

V našem případě jsou problémy k řešení formulovány společnostmi "Switzerland Tourism" a "Nestlé". Hackathon se bude konat ve dnech 27.6.-28.6.2023 a bude tedy trvat dva dny. Týmy, které se soutěže zúčastní, budou mít přesně 24 hodin na vypracování svého návrhu řešení. Akce začne 27. června v 10 hodin a týmy budou moci začít pracovat na svém projektu v 11 hodin. Jídlo a pití po celou dobu akce bude zajišťovat cateringová služba. K dispozici bude Kofola, káva, sendviče, koláče, ovoce atd.

Následující den týmy představí výsledky svých projektů a porota provede jejich hodnocení. Závěrem v 18 hodin proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen. Hackathon a výstava budou oficiálně ukončeny společenským večerem.