Sprawy związane ze stanem cywilnym

Czego należy przestrzegać w sprawach cywilnych

Narodziny, zgony, małżeństwa i rozwody nie są automatycznie zgłaszane urzędom szwajcarskim przez urzędy zagraniczne. Dlatego jest niezbędne, aby Państwo, jako Szwajcarzy przebywający za granicą dbali o to, żeby akta cywilne (dotyczące urodzin, zgonów, małżeństw, rozwodów itd.) zostały dostarczone ambasadzie. Szwajcarskie przedstawicielstwa sprawdzają, tłumaczą i legalizują zależnie od kraju, dokumenty i przekazują je do gmin pochodzenia w Szwajcarii, celem dokonania wpisu w rejestrach pochodzenia. Z reguły usługa ta jest bezpłatna. Nowe paszporty i dowody osobiste mogą być wystawione wówczas, kiedy dokonane zostaną wpisy w Szwajcarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.