Chiến Lược Dữ Liệu Thông Tin Không Gian Cần Thơ 2020

Cần Thơ đang đối mặt với những thách thức phức tạp và đan xen về xã hội, kinh tế và môi trường ở cả cấp địa phương và cấp vùng. Cụ thể là, thành phố Cần Thơ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các thiên tai do khí tượng thủy văn cũng như sự phát triển đô thị thiếu kiểm soát. Các công cụ đưa ra quyết định mới cần hiểu rõ hơn những thách thức này và có kế hoạch cho các nhu cầu trong tương lai của cộng đồng. Hiện nay, thành phố đang gặp khó khăn để duy trì đáp ứng những nhu cầu về cơ sở hạ tầng, như đường sá, thoát nước và vệ sinh, và mối đe dọa nguy cơ ngập lụt ngày càng gia tăng. Ngày càng có nhiều cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu thu thập thông tin không gian, và công nghệ đã cải thiện việc này một cách đáng kể trong mấy năm gần đây. Đây là cơ hội quan trọng hiện nay để sử dụng thông tin và công suất tính toán này cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng và các dịch vụ chính phủ minh bạch và hợp nhất.