Lična stanja građana (vjenčanje, rođenje, smrtni slučaj, itd.)

Švicarke i Švicarci, kao i strani državljani koji su porodično povezani sa Švicarcem ili Švicarkom, moraju događaje, izjave i odluke koje se tiču njihovog ličnog stanja prijaviti švicarskom predstavništvu nadležnom za njihovo mjesto prebivališta.

U pravilu se odluka ili dokument koji se tiče ličnog stanja građanina upisuje u švicarski registar ličnih stanja „Infostar“ na osnovu rješenja kantonalne službe za lična stanja građana. Toj se službi inostrani dokumenti u pravilu dostavljaju preko nadležnog švicarskog predstavništva u inostranstvu.

Dokumentacija za prijavu događaja koji se tiče ličnog stanja građanina, a koji se desio u BiH, se dostavlja Ambasadi Švicarske u Sarajevu. Ambasada kontroliše dokumentaciju i prosljeđuje je nadležnoj službi švicarskog kantona porijekla radi upisa u registar ličnih stanja. Pasoši i lične karte se mogu izdavati tek nakon što upis u Švicarskoj bude završen.

Važno:

  • Svi dokumenti koji se dostave Ambasadi su namijenjeni za švicarske službe i stoga ne mogu biti vraćeni.

  • Nijedan dokument (osim pasoša, eventualne presude ili odluke) ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

  • Dokumenti iz BiH koji nisu izdati na internacionalnom obrascu moraju biti ovjereni pečatom Apostille (originalni dokumenti, ne prevodi!). Pečat Apostille se može dobiti u općinskom tj. osnovnom sudu koji je nadležan za mjesto izdavanja dokumenta koji se ovjerava.

  • Dokumenti iz BiH koji nisu izdati na međunarodnom obrascu moraju imati i prevod sudskog tumača za njemački, francuski ili italijanski jezik.

  • Švicarske institucije (uključujući Ambasadu) mogu po potrebi tražiti dodatne dokumente i informacije. Dodatni troškovi također nisu isključeni.

Na ovoj stranici ćete naći informacije o postupcima i dokumentima koje morate predočiti radi upisa nekog događaja koji se tiče Vašeg ličnog stanja u registar Infostar. Ako ovdje ne nađete odgovor na Vaše konkretno pitanje u vezi sa nekim događajem koji se tiče Vašeg ličnog stanja, možete se obratiti Ambasadi Švicarske u Sarajevu:

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Zmaja od Bosne 11, Zgrada RBBH, objekat B, BIH - 71000 Sarajevo
E-Mail: sarajevo@eda.admin.ch
Tel. +387 (0)33 254 049 und +41 (0)58 485 2665
(utorkom i četvrtkom)