Instituţii guvernamentale și publice

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 

Ministru Mircea Buga, tel: +373 22 72 99 07, www.ms.gov.md

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei al Republicii Moldova

 

Ministră Ruxanda Glavan, tel: +373 22 73 75 72, www.mmpsf.gov.md

 

Ministerul Mediului al Republicii Moldova

 

Ministru Sergiu Palihovici, tel: +373 22 20 45 07, http://mediu.gov.md

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

 

Ministru Vasile Bâtca, tel: + 373 22 204 581, mdrc@mdrc.gov.md, www.mdrc.gov.md

 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Biroul Relații cu Diaspora

 

tel: +373 22 250 251, www.cancelaria.gov.md

 

Centrul Național pentru Sănătate Publică

Ion Șalaru, prim vicedirector, tel: + 373 22 57 45 01, cnsp@cnsp.md, http://cnsp.md/

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică ”Nicolae Testemițanu” din Moldova

Rodica Gramma, tel: +373 22 200 340, rodica.gramma@gmail.com, www.usmf.md