Echipa

Directoare  
Caroline Tissot 
caroline.tissot@eda.admin.ch

Director adjunct
Stefan Butscher
stefan.butscher@eda.admin.ch

Directoare adjunctă 
Viorica Crețu
viorica.cretu@eda.admin.ch

Manager finanțe și administrare
Galina Ignat
galina.ignat@eda.admin.ch

Program ”Sănătate”
Valeriu Sava, Coordonator de program
valeriu.sava@eda.admin.ch

Program ”Guvernare locală ”
Radu Danii, Coordonator de program
radu.danii@eda.admin.ch

Program ”Servicii publice locale ”
Victor Găină, Coordonator de program
victor.gaina@eda.admin.ch

Program ”Dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă ”
Cristina Cojocaru-Parsons, Coordonatoare de program
cristina.cojocaru-parsons@eda.admin.ch

Egalitate de gen, incluziune socială, cultură
Natalia Cernat, Coordonatoare de program
natalia.cernat@eda.admin.ch

Comunicare și media 
Liliana Vițu, Coordonatoare
liliana.vitu-esanu@eda.admin.ch

Contabilitate 

Oxana Pisceanscaia
oxana.pisceanscaia@eda.admin.ch

Asistentă administrativă/ administratoare de sistem
Anastasia Derjavina
astasia.derjavina@eda.admin.ch

Asistent logistică/ șofer
Valera Muscinschi
valera.muscinschi@eda.admin.ch

Menaj
Svetlana Dudceac