Манай хамт олон

Стефани Бурри
Хамтын ажиллагааны дарга

Бэнуа Мейэр-Биш
Хамтын ажиллагааны дэд дарга, Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Н. Хосцэцэг
Санхүү, хүний нөөц захиргааны хэлтэсийн дарга

Д. Заяасайхан
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Л. Золзаяа
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Г. Байгалмаа

Хөтөлбөрийн зохицуулагч

Д. Уламбаяр
Санхүү, хүний нөөц, захиргааны хэлтэсийн дэд дарга

Б. Батцэцэг
Санхүүгийн ажилтан

Б. Отгонтуяа
Санхүүгийн ажилтан 

Ц. Тансагмаа
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

М. Гэсэр
Мэдээлэл, технологийн менежер

Ж. Болорцэцэг
Оффис менежер

Ш. Даариймаа
Консулын нарийн бичгийн дарга

Б. Баянбаатар
Жолооч, туслах ажилтан

Д. Балжинням
Жолооч