Манай хамт олон

Стефани Бурри
Хамтын ажиллагааны дарга, Ерөнхий консул

Н. Хосцэцэг
Хамтын ажиллагааны дэд дарга, Санхүү, хүний нөөц захиргааны хэлтэсийн дарга

Л. Золзаяа
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Б. Батцэцэг
Санхүүгийн ажилтан

Ц. Тансагмаа
Мэдээлэл харилцааны ажилтан

М. Гэсэр
Мэдээлэл, технологийн менежер

Ж. Болорцэцэг
Оффис менежер

Ш. Даариймаа
Консулын нарийн бичгийн дарга

Б. Баянбаатар
Жолооч, аж ахуйн ажилтан