Oferty pracy

Praktyki uniwersyteckie

Aby ubiegać się o staż uniwersytecki rozpoczynający się w sierpniu/wrześniu 2024 r., prosimy o przesłanie aplikacji do 28 kwietnia 2024 r. Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV, kopie referencji uniwersyteckich i zawodowych) pocztą elektroniczną z tematem "Aplikacja na staż uniwersytecki" na następujący adres: warsaw@eda.admin.ch

Federalny Departament Spraw Zagranicznych (FDFA) regularnie poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników.

Oferty pracy publikowane są na portalu Federalnej Administracji Szwajcarskiej. Strona internetowa (niemiecki, francuski, włoski)