Đánh giá sự thích ứng với ngập lụt đô thị và quản lý thoát nước của Việt Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu

Ấn phẩm lần này tập trung vào lĩnh vực quản lý thoát nước và khả năng thích ứng của đô thị đối với ngập lụt dưới tác động của Biến đổi khí hậu. Mục đích của tài liệu này là nghiên cứu đánh giá kế hoạch ứng phó úng ngập, quản lý hạ tầng thoát nước đô thị ở Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị xem xét đến yếu tố BĐKH. Tài liệu này tổng kết những kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được trong nhiều năm hợp tác và hoạt động trong lĩnh vực quản lý thoát nước đô thị. Chúng tôi mong rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp quý độc giả và các cơ quan, đơn vị tham gia Chương trình sẽ có được cái nhìn tổng quan về chính sách cũng như các giải pháp kỹ thuật được trình bày, trên cơ sở đó có thể áp dụng được một số bài học kinh nghiệm trong công việc của mình.