Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng Đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long

Giai đoạn 2 của Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng Đô thị Duyên hải Việt Nam nhằm Ứng phó với Biến đổi Khí hậu