Savjeti za putovanja

Savjeti o putovanjima Saveznog ministarstva vanjskih poslova (FDFA) nude informacije o bezbjednosnoj situaciji u zemlji odredišta. Oni se fokusiraju na pitanja vezana za bezbjednost i sigurnost u područjima politike i kriminala, nude procjenu potencijalnih rizika i preporučuju određene mjere opreza.