Tenderi i javni pozivi

IHA objavljuje drugi poziv za podnošenje prijedloga projekata za Fond za procjenu HESG-a

Održivi hidropotencijal
Održivi hidropotencijal © IHA

Odjel za infrastrukturu SECO sa zadovoljstvom daje sljedeću najavu: IHA objavljuje drugi poziv za podnošenje prijedloga projekata za Fond za procjenu HESG-a.

Prošle godine, Međunarodna asocijacija za hidroenergetiku (IHA), uz podršku SECO-a, pokrenula je novi fond za sufinansiranje procjena procjena koje koriste IHA-in alat “Hidroenergetika, okoliš, društvo i upravljanje – HESG” za analizu nedostataka za hidroenergetske projekte. HESG alat razvijen je kako bi omogućio onima koji razvijaju projekte da procijene svoje projekte prema uobičajenoj dobroj praksi hidroenergetske održivosti s ciljem da ih osposobe za financiranje klimatskih/zelenih obveznica.

Fond kojim Švicarski sekretarijat za ekonomske poslove – SECO dodjelio je fondu upravlja IHA Sektor za održivost 1 milion švicarskih franaka na raspolaganje za kofinanciranje najmanje 40 HESG procjena tokom četiri godine (2020-2023.).

Prvi poziv za podnošenje prijedloga pokrenut je u februaru 2020. godine i doveo je do šest procjena, uključujući jednu za projekat Stortemelk u Južnoj Africi, hidroelektranu od 4,3 MW koju je razvila podružnica kompanije Renewable Energy Holdings (REH). Postigao je globalnu ocjenu dobre prakse u 10 ekoloških, socijalnih i upravljačkih (ESG) kriterija učinka u neovisnoj procjeni i omogućio objavljivanje svojih rezultata na Stortemelk — Hydropower Sustainability Tools (hydrosustainability.org)

Prvi poziv bio je ograničen na prioritetne zemlje SECO-a. Drugi poziv za podnošenje prijedloga uključuje 350.000 švicarskih franaka i otvoren je za države koje su prioritetne za SECO i za SDC.

Pokrenut je 12. februara 2021. i otvoren je za prijedloge do 12. maja 2021. godine. Više detalja o podnošenju prijedloga na: IHA sustainability assessment fund expands to more countries (hydropower.org)

Švicarska podrška za ekološki i otporniji ekonomski oporavak od posljedica Covid-19

Djelujmo brzo!
Švicarska (SECO) financijski podržava inicijativu Klimatskog investicionog fonda (CIF) za pružanje tehničke pomoći državama za ekološki i otporniji ekonomski oporavak od posljedica Covid-19.

Ova inicijativa poziva države da se prijave za financiranje i stručnu podršku kako bi struktuirale paket oporavka od socijalne, ekonomske i zdravstvene krize izazvane koronavirusom. Ovo se posebno odnosi na rješavanje infrastrukturnih investicija, na način da vode ka više ekološkom, otpornijem i održivijem oporavku, a ne povratku na uobičajene prakse.

Više detalja o kriterijima, pripremi i dostavljanju prijedloga na web stranici CIF-a.

Krajnji rok za podnošenje prijedloga je 5. april 2021. godine.

IHA pokreće Fond za procjenu HESG-a i poziva na dostavu prijedloga projekata

Međunarodna asocijacija za hidroenergetiku (IHA) pokreće novi fond za sufinanciranje procjena koje koriste IHA-in alat “Hidroenergetika, okoliš, društvo i upravljanje – HESG” za analizu nedostataka za hidroenergetske projekte u prioritetnim zemljama Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove - SECO.

HESG alat razvijen je kako bi omogućio onima koji razvijaju projekte da procijene svoje projekte prema uobičajenoj dobroj praksi hidroenergetske održivosti s ciljem da ih eventualno kvalificiraju za financiranje klimatske/zelene obveznice.

Fond kojim upravlja IHA Sektor za održivost ima na raspolaganju 1 milion švicarskih franaka za kofinanciranje najmanje 40 HESG procjena tokom naredne četiri godine.

Poziv za podnošenje prijedloga za prvu tranšu od 250.000 CHF za 2020. godinu otvoren je do 1. juna 2020. godine. Rok za prijavu je produžen zbog opštih poteškoća izazvanih pandemijom koronavirusa.

Detalji i kako podnijeti prijedloge

Poziv za prijavu istraživanja: Transform

Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC traži obećavajuće istraživačke i inovativne inicijative za održivi razvoj.

Sektor za analizu i politiku SDC-a upravo je pokrenuo TRANSFORM, novi instrument za unapređenje primjenjenog istraživanja zasnovanog na potrebama, a kojeg sprovode konzorciji istraživača iz Švicarske, Globalnog juga i Globalnog istoka zajedno sa implementirajućim partnerima iz drugih sektora (vlada, civilno društvo, privatni sektor).

Rok za postavljanje pitanja je 13. mart; rok za podnošenje prijedloga je 5. april 2020. godine.
Dokument o pozivu dostupan je na web stranici SDC promocija istraživanja

Više informacija

Za više informacija o tenderskim procedurama posjetite SIMAP, Švicarsku platformu za javnu nabavku.