Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Sjedište Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini © EDA

Kao zvanično predstavništvo Švicarske, ambasada pokriva sva pitanja koje se tiču diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Ambasada zastupa interese Švicarske u područjima političkih, ekonomskih i pravnih poslova, kao i nauke, obrazovanja i kulture. Pored toga ambasada je nadležna za implementaciju programa saradnje Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Zadaci Amabasade

Aktuelne informacije o putovanjima

Putovanje u Švicarsku za građane i građanke Bosne i Hercegovine

Zbog razvoja epidemiološke situacije, Bosna i Hercegovina je od 11. oktobra 2021. godine uvrštena među rizične zemlje.

Za nevakcinisane državljane trećih zemalja koje spadaju među rizične zemlje, ulazak u Švicarsku moguć je samo u hitnim slučajevima. U tom slučaju neophodno je dobiti putni list (Laissez-Passer). Obrazložene i opravdane upite možete poslati na e-mail adresu: wien.cc@eda.admin.ch. Lista sa pobrojanim situacijama hitnih slučajeva može se naći na web stranici Državnog sektretarijata za migracije SEM (D / F) među Covid-19 direktivama pod tačkom 1.5.

Osobama koje dolaze iz rizične zemlje i dalje je dozvoljen ulazak u Švicarsku ako se dokaže da su cijepljeni priznatom vakcinom: Federalni zavod za javno zdravstvo Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Dodatne informacije možete dobiti na web stranici Državnog sekretarijata za migracije Staatssekretariats für Migration (SEM).

Ako putovanje u Švicarsku uključuje tranzit kroz drugu stranu zemlju, putnici su sami odgovorni da provjere pravila za putovanja koja su na snazi u toj zemlji.

Da biste vidjeli koja se pravila primjenjuju na Vašu osobnu situaciju prilikom ulaska u Švicarsku, konsultujte online Travelcheck.

Svaka osoba koja ulazi u Švicarsku mora prikazati popunjen obrazac za ulazak u zemlju Einreiseformular  (u rijetkim slučajevima se prave iznimke u skladu sa čl. 3 Propisa COVID-19 u vezi sa međunarodnim prometom osoba). Stoga je važno popuniti elektronski obrazac za ulazak u zemlju najranije 48 sati prije ulaska na kompjuteru ili smartfonu, kako bi se dobio QR-kod putem e-maila. Ovaj kod mora biti spreman za pokazivanje prilikom dolaska u Švicarsku. Granična služba može izreći novčanu kaznu ako obrazac za ulazak nije ispunjen ili ako su podaci netačni.

Za ulazak u Švicarsku ili ukrcavanje u avion, primjenjivat će se od 22.01.2022 pravilo VTP (3G) (vakciniran, testiran negativno, prebolio). To znači da se ukida obveza za cijepljene i oporavljene osobe da pokažu negativan rezultat PCR-a ili brzog testa na antigen prije ulaska u Švicarsku. Prikupljanje podataka za kontakt (SwissPLF) sada će biti ograničeno samo na osobe koje u Švicarsku ulaze avionom i autobusima.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

SEM

BAG

EU

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

 

Putovanje u Bosnu i Hercegovinu za građane Švicarske i zemalja EU

Granice Bosne i Hercegovine ponovo su otvorene za građane Švicarske i EU. Putnici moraju posjedovati jednu od tri potvrde:

  • negativan test (PCR ili antigenski) na virus SARS-COV-2 iz ovlaštene laboratorije, koji nije stariji od 48 sati.
  • potvrdu o COVID-19 vakcinisanju:

a) vakcina koja se prima u dvije doze – potvrda da je osoba vakcinisana drugom dozom vakcine prije 14 i više dana od dana dolaska na granični prijelaz

b) vakcina koja se prima u jednoj dozi - potvrda da je osoba vakcinisana jednom dozom vakcine prije 14 i više dana od dana dolaska na granični prijelaz

  • potvrdu izdatu od ljekara o preboljenom COVID-19 u proteklom periodu od 14 do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz BiH.

Izuzeti od ovog pravila su:

  • Dijete mlađe od sedam godina, koje putuje u pratnji roditelja ili staratelja, ako isti posjeduju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, odnosno potvrdu o vakcinisanju ili potvrdu da je prebolio bolest COVID-19 izuzeta su od ovog pravila; 
  • Maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

Granična policija BiH

Ministarstvo sigurnosti i bezbjednosti BiH 

BAG

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

Dobrodošli

Pročitajte pozdravno obraćanje ambasadora Švicarske u Bosni i Hercegovini

Sponzorski partneri

Lista sponzorskih partnera koji podžavaju naše evente ili projekte