Oferta ASO-Jugenddienst

Local news, 01.10.2018

Poniżej publikujemy informację o ofercie ASO-Jugenddienst, skierowaną do młodzieży szwajcarskiego pochodzenia, na temat możliwości poznania Szwajcarii i jej kultury.

Szczegółowe informacje są zawarte w poniższym dokumencie PDF, a także na stronie ASO-Jugenddienst.