Utrata/ Kradzież

Utrata dokumentu musi niezwłocznie zostać zgłoszona miejscowej policji (raport policji), jednocześnie należy poinformować przedstawicielstwo szwajcarskie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.