Obowiązek służby wojskowej

Wojskowy urlop za granicą

Przed dłużej trwającym pobytem za granicą istnieje obowiązek złożenia wniosku o urlop za granicą u szefa sekcji lub komendanta okręgowego w Szwajcarii.

W przypadku, jeśli pobyt za granicą będzie trwać dłużej niż jeden rok, konieczne jest złożenie wniosku o urlop u komendanta okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania w Szwajcarii. W większości Komendy Okręgowe udostępniają formularz wniosku (Form 1.36) w Internecie.  

W celu otrzymania szczegółowych informacji Ambasada jest do Państwa dyspozycji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.