Czy potrzebuję wizy krajowej?

Moje obywatelstwo Obowiązek wizowy (tak/nie)
Polska  nie 

Obywatele pozostałych krajów

Jeśli legitymujecie się Państwo innym obywatelstwem, odpowiednie informacje znajdziecie na stronach internetowych SEM. 

SEM – przegląd przepisów wizowych i paszportowych w zależności od obywatelstwa (załącznik nr 1, lista nr 1: Obywatelstwo)

Jeśli w Państwa przypadku konieczna jest wiza, prosimy o złożenie wniosku wizowego. Dalsze informacje uzyskacie Państwo na stronie:

Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej?

Jeśli jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku wizowego, możecie wjechać na teren Szwajcarii bez wizy. Ciąży jednak na Państwu obowiązek zgłoszenia się w ciągu 14 dni od wjazdu we właściwym dla miejsca Państwa pobytu Wydziale Policji ds. Obcokrajowców oraz właściwym Urzędzie kantonalnym.

Przed wjazdem na terytorium Szwajcarii jesteście Państwo zobowiązani do podjęcia niezbędnych kroków w celu uzyskania we właściwym Urzędzie kantonalnym pozwolenia na pobyt.