Wiza Schengen na pobyt do 90 dni

Czy potrzebuję wizy Schengen?

Przepisy wizowe przy pobycie do 90 dni w zależności od obywatelstwa

Gdzie złożyć wniosek o wydanie wizy Schengen?

Lista właściwych urzędów lub punktów przyjmujących wnioski o wydanie wizy w zależności od miejsca zamieszkania

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wydanie wizy Schengen?

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku wizowego na pobyt do 90 dni

Opłaty za wydanie wizy Schengen

Informacje dotyczące opłat za wizę Schengen

System Informacyjny Schengen (SIS) a moje dane osobowe

Informacje o SIS, rejestracji danych osobowych oraz o urzędach i osobach mających do nich dostęp