Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr mbështetje për dixhitalizimin nga qeveria zvicerane


Diese Seite ist nicht auf Deutsch übersetzt. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Press releases, 24.03.2023

Një marrëveshje e re e nënshkruar sot nis një projekt që do të zhvillojë më tej transparencën dhe efektivitetin e KQZ-së përmes mjeteve dixhitale

Albania's State Commissioner for Elections Ilirjan Celibashi and Swiss Ambassador Ruth Huber after signing agreement on new cooperation for improved effectiveness of the Central Elections Commission.
Komisioneri i Shteti për Zgjedhjet Ilirjan Celibashi dhe Ambasadorja zvicerane Ruth Huber pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për përmirësimin e efektivitetit të KQZ. ©KQZ/ VISDAKO

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi dhe ambasadorja zvicerane Ruth Huber nënshkruan sot marrëveshjen për përmirësimin e sistemeve dixhitale të Komisionit.

"Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Shqipërisë luan një rol jetik për të siguruar që zgjedhjet në Shqipëri të jenë të lira, të drejta dhe transparente. Është një institucion thelbësor për ruajtjen e parimeve të demokracisë në vend. Prandaj kontributi i Konfederatës Zvicerane për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vlerësohet shumë. Kjo mbështetje do të ndihmojë shumë në forcimin e procesit zgjedhor në Shqipëri, duke siguruar që ai të përmbushë standardet ndërkombëtare dhe të kryhet me integritet. Përkushtimi i qeverisë zvicerane për promovimin e demokracisë dhe qeverisjes së mirë në Shqipëri është i lavdërueshëm dhe ne i falënderojmë për kontributin e tyre. Shpresojmë që ky partneritet mes Shqipërisë dhe Zvicrës të vazhdojë të nxisë zhvillime pozitive në proceset demokratike të vendit”, deklaroi komisioneri Celibashi.

"Mbështetja jonë parashikon që instrumentet e reja dixhitale dhe të llogaridhënies të jenë në funksion deri në vitin 2026. Ajo që po fillojmë sot, shpresojmë të tregojë rezultate në zgjedhjet e ardhshme", tha Ambasadorja zvicerane Ruth Huber. “Ndërsa njohim domosdoshmërinë e sistemeve dixhitale, dëshirojmë të sjellim në vëmendjen e KQZ-së sfidat e mbrojtjes së të dhënave dhe rreziqet e sigurisë kibernetike. Të gjitha mjetet dhe sistemet dixhitale duhet të garantojnë të drejtat e qytetarëve dhe të sigurojnë që të dhënat e tyre të jenë të sigurta dhe të mos keqpërdoren”, shtoi Ambasadorja Huber.

Në bazë të marrëveshjes, qeveria zvicerane jep 1.2 milionë euro për të përmirësuar kapacitetet e Komisionit, për të modernizuar disa shërbime dhe për të futur instrumente të reja dixhitale dhe IT. Projekti do të zgjasë katër vite deri në vitin 2026 dhe do të zbatohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim të ngushtë me Ambasadën e Zvicrës.

Projekti parashikon zhvillimin e një sistemi të ri elektronik të dokumenteve të KQZ-së, një aplikacion të ri për sigurimin e të dhënave zgjedhore, një modul dixhital për akreditimin e vëzhguesve dhe një modul online për regjistrimin e subjekteve zgjedhore.

Ligji i ri zgjedhor (2021) kërkon zbatimin e disa aplikacioneve të teknologjisë së informacionit (identifikimi biometrik i votuesve, sistemi elektronik i votimit etj). Në sektorin qeveritar dhe specifikisht për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka kërkesa specifike për llogaridhënien publike si dhe nevojë për të respektuar legjislacionin për të regjistrat publike.

Zvicra mbështet qeverisjen demokratike në Shqipëri si pjesë e programit të saj të bashkëpunimit 2022-2025.