Uticaj pristupanja EU na lokalne vlasti

Press releases, 14.03.2019

O ovoj temi govorilo se na konferenciji u okviru projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“ kojeg kofinanciraju vlade Švedske i Švicarske

Konferencija SOG-ova u Sarajevu, BiH

“Iako nam se pristup Evropskoj uniji čini veoma daleko, iskustva drugih zemalja pokazala su da nikada nije prerano za lokalne vlasti da počnu sa pripremama, imajući u vidu da više od polovine pravne regulative EU-a ima direktan ili indirektan uticaj na program rada općinskih/gradskih vijeća u državama članicama EU. Jasno je da oba saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini imaju vrlo važnu ulogu u odnosu na lokalne vlasti. Oni trebaju pružati kvalitetne usluge svojim članicama i biti njihov glas za politiku reformi. U procesu pristupanja EU važno je imati snažne i kompetentne saveze. Od toga će imati korist svi građani BiH koji će kroz kvalitetnije usluge ostvariti i bolje uvjete za život“, izjavila je Dimka Stantchev Skeie, šefica sektora za upravu pri Ambasadi Švicarske u BiH, na konferenciji Uticaj procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini” koja je održana danas u Sarajevu.

Konferencija se pokazala izvrsnom platformom za predstavljanje uloge i sljedećih koraka saveza opština i gradova u procesu pristupanja Evropskoj uniji predstavnicima relevantnih institucija i organizacija koji su nadležni za ove teme. Također su predstavljene i analize utjecaja procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave iz oblasti javnih nabavki, zapošlјavanja i socijalne zaštite, regionalne politike i strukturnih instrumenata, ruralnog razvoja, životne sredine i komunalnih usluga, kao i iskustva Hrvatske o ulozi lokalnih vlasti u procesu pridruživanja. Gosti iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske predstavili su svoja iskustva i aktivnosti lokalnih vlasti u pripremama procesa pristupanja EU.

Pristupanje se ne odnosi samo na EU fondove, već će donijeti i mnoge druge odgovornosti i mogućnosti za lokalni nivo, bilo direktno iz pravne stečevine EU ili kroz rezultirajuće (i već tekuće) promjene u državnom i entitetskom zakonodavstvu i praksama.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“ kojeg sprovode Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH. Projekat kofinanciraju vlade Švedske i Švicarske, a fasilitira Švedski savez lokalnih vlasti i regiona (SALAR).

Dimka Stantchev Skeie na konferenciji u Sarajevu
Konferencija SOG-ova u Sarajevu, BiH