Podrška Švicarske u ublažavanju posljedica COVID-19 u Bosni i Hercegovini

Press releases, 15.01.2021

Suočavamo se s ogromnim izazovom na globalnom nivou i svi smo dio rješenja!

Covid-19: Svi smo dio rješenja!
Covid-19: Svi smo dio rješenja! © PRS

Pandemija COVID-19 zahvatila je Bosnu i Hercegovinu (BiH) 5. marta 2020. godine, kada je potvrđen prvi slučaj zaraze u Banjoj Luci. COVID-19 ne predstavlja samo zdravstvenu već i socijalnu i ekonomsku krizu, kojom su najteže pogođene ranjive kategorije stanovništva (manjine, migranti, starije osobe i djeca). Konačne posljedice će umnogome ovisiti o dužini trajanja krize i poduzetim mjerama.

Dnevni izvještaj o epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini dostupan je na www.mcp.gov.ba

Odgovor Švicarske

S obzirom na činjenicu da smo proteklih 20 godina bili angažirani u sektoru zdravstva, Ambasada Švicarske je bez odlaganja pružila još snažniju podršku svojim dugogodišnjim parterima, prije svega organizacijama koje direktno rade sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima. U skladu s novonastalim okolnostima uspostavljeni su planovi za krizne situacije u okviru postojećih projekata u oblasti ekonomije i zapošljavanja te lokalne uprave. Po potrebi vršit će se usklađivanje intervencija. Kroz svoje kontinuirano partnerstvo s Danskim vijećem za izbjeglice, kao i posredstvom Caritas Švicarska, Švicarska će nastaviti poduzimati aktivnosti usmjerene na rješavanje specifičnih potreba migranata, uključujući i one vezane za COVID-19.

Odgovor na potrebe lokalnih vlasti

Na zahtjev nadležnih zdravstvenih institucija, Ambasada Švicarske (putem UNDP-a) financirala je hitnu nabavku respiratora, dijagnostičkih testova na COVID-19 i zaštitne opreme za bolnice u cijeloj zemlji. Zavod za javno zdravstvo FBiH opremljen je telekonferencijskom infrastrukturom čime je unaprijeđena komunikacija s kantonalnim zdravstvenim zavodima i ministarstvima. Pored toga, izvršena je nabavka zaštitne opreme i sredstava za Oružane snage BiH radi provođenja misije „Podrška civilnom stanovništvu u BiH“.

Odgovor na potrebe građana

  • Švicarska je finansijski podržala Caritas Švicarska, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ i Udruženje „Zemlja djece u BiH“ kako bi se osigurale osnovne životne namirnice za osobe slabijeg imovinskog stanja i druge ugrožene kategorije stanovništva (ovom aktivnošću obuhvaćeno je 2.300 domaćinstava ili oko 7.400 pojedinaca).
  • Stavljena su dodatna sredstva na raspolaganje Projektu mentalnog zdravlja (koji provodi Udruženje XY) za online psihološku podršku pacijentima s mentalnim poteškoćama, kao i za kupovinu osnovne zaštitne opreme za medicinsko osoblje. U okviru projekta Jačanje sestrinstva, 278 medicinskih sestara u 16 općina opremljeno je zaštitnim opremom uz sudjelovanje u online obuci na temu COVID-19.
  • 200 domaćinstava u Kotor Varoši, Maglaju, Jablanici i na Palama putem Catholic Relief Services dobilo je sadni materijal, organsko đubrivo, sredstva za zaštitu bilja i savjetovanje, s ciljem podmirenja osnovnih potreba za hranom.
  • U oblasti pružanja podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja finansijski su podržana udruženja „Vive Žene“, „Centar ženskih prava“, „Novi Put“ i „Budućnost“.
  • Finansijski je podržana Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) za aktivnosti usmjerene na suzbijanje dezinformacija o COVID-19.

Odgovor na potrebe ekonomije

Švicarski projektni partneri u sklopu svojih tekućih projekata razrađuju interventne mjere usmjerene na oporavak ekonomije nakon pandemije. Prioriteti uključuju sljedeće: očuvanje radnih mjesta, podmirenje osnovnih životnih potreba i pronalazak novih ekonomskih prilika.

Švicarska je do sada za urgentne potrebe uzrokovane COVID-19 u BiH stavila na raspolaganje više od 2,2 miliona CHF tj. više od četiri miliona BAM.