Kandidatura Švicarske za Vijeće sigurnosti UN-a ulazi u završnu fazu

Press releases, 23.11.2020

Švicarska je kandidat za nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Izbori za period 2023.–24. godine će se održati u junu 2022. godine. Kandidatura je ušla u završnu fazu virtuelnim događajem u New Yorku prošli mjesec kome su prisustvovali predsjednica Švicarske Konfederacije, Simonetta Sommaruga, i ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis.

"Plus za mir" zvanični je slogan kandidature Švicarske za mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a

Švicarska je zvanično predala svoju kandidaturu za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a 2011. godine. Nakon što su u junu ove godine njeni direktni prethodnici izabrani u Regionalnu grupu zapadnoevropskih i drugih zemalja (engl. Western European and Others Group - WEOG) za 2021. i 2022. godinu, Švicarska je sada ušla u završnu fazu svoje kandidature. Kandidatura je pod sloganom „Plus za mir“ predstavljena preko interneta predstavnicima svih misija u UN-u, 29. oktobra naveče u New Yorku (po lokalnom vremenu). Dana 30. oktobra gospođa Sommaruga i gospodin Cassis su u Bernu informisali medije o tom događaju i o stanju napretka švicarske kandidature. Mjesto u Vijeću sigurnosti će Švicarskoj omogućiti ostvarivanje njenih vanjskopolitičkih ciljeva te promociju njene snage u održavanju mira i sigurnosti.

Predanost miru i sigurnosti

Gospođa Sommaruga i gospodin Cassis su prvobitno planirali da otputuju u New York, ali je zbog ograničenja putovanja uslijed pandemije COVID-19 događaj održan virtuelno. U svom video govoru gospođa Sommaruga je istakla snagu političkog sistema Švicarske: „Mi tražimo rješenja zasnovana na konsenzusu, kako u unutrašnjoj tako i u vanjskoj politici. Jedini način za postizanje konsenzusa je kroz dijalog.“ Gospodin Cassis je naglasio namjeru Švicarske da pozitivno doprinese radu Vijeća sigurnosti: „Poznati smo kao pouzdan partner sa dugom tradicijom promovisanja mira.“ Istakao je predanost Švicarske vladavini zakona, demokratiji te miru i sigurnosti.

Kada zemlje podnesu kandidaturu za glavna tijela UN-a, običaj je da se na odgovarajući način predstave drugim državama članicama UN-a. Događaj je organizovala misija Švicarske pri UN-u u New Yorku.

Kandidatura zasnovana na vanjskopolitičkoj strategiji

Pored predanosti Švicarske miru (Plus za mir), elementi švicarske kandidature predstavljene u New Yorku su njena promocija međunarodnog humanitarnog prava, humanitarne pomoći i ljudskih prava (plus za čovječanstvo), njeni napori na provođenju Agende za održivi razvoj do 2030. godine (plus za održivi razvoj), važnost međunarodne Ženeve (plus za multilateralizam), te njena pokretačka uloga u inovativnom razvoju i digitalizaciji (plus za inovacije). Web stranica www.aplusforpeace.ch, koja je pokrenuta paralelno sa održanim događajem, ima za cilj podizanje međunarodne svijesti o kandidaturi Švicarske. Glavni elementi kandidature proističu iz Vanjskopolitičke strategije Saveznog vijeća za period 2020-2023.

Više informacija u brošuri A Plus For Peace (PDF, 11 Pages, 15.0 MB).