Promovisan web portal za dijasporu iz BiH


Questa pagina non è disponibile in italiano. Selezionare una delle lingue seguenti:

Local news, 26.02.2018

Danas je u Sarajevu predstavljen i pokrenut prvi interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine. Portal je kreiran u okviru projekta „Dijaspora za razvoj (D4D)“, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Interaktivni portal za bh. dijasporu na dijaspora.mhrr.gov.ba © dijaspora.mhrr.gov.ba

“Bh. dijaspora je mnogo više od pukog izvora doznaka. Ona je bogatstvo informacija, vještina i vrijednosti koje mogu biti od koristi njenoj domovini. Samo u Švicarskoj živi oko 60.000 ljudi porijeklom iz BiH. Mnogi od njih su zainteresirani da podrže svoju domovinu. Pozivam svakog građanina BiH koji živi izvan i u zemlji da aktivno koristi ovu online platformu, te se nadam da će je smatrati korisnom. Podijelite svoja iskustva, ideje i ekspertize iz svoje stručne oblasti! Time ćete pomoći da se napravi uspješna mreža i promoviraju pozitivne inicijative na obostranu korist, kao i za razvoj BiH”, izjavila je ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer na promociji web platforme.

Medijima su se također obratile Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice, i Nirvana Pištoljevic, predsjednica Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS).

Kao dugogodišnji partner BiH, Švicarska je uvjerena da bh. dijaspora ima važnu ulogu u podršci zemlji da uhvati korak sa evropskim partnerima. Bh. dijaspora u Švicarskoj je kreirala platformu pod nazivom i-platforma koja povezuje različite aktere iz Švicarske i BiH. Njen cilj je da poveže ideje iz obje zemlje sa pravim partnerima. Web portal u sklopu D4D projekta ide korak dalje u povezivanju bh. dijaspore širom svijeta sa partnerima iz BiH.

„Želimo da ohrabrimo bh. dijasporu da udruži snage za dobrobit zemlje. Ovaj portal je otvoren za sve koji traže prilike za investiranje. Također će biti mjesto susreta ljudi koji su spremni da podijele svoja znanja i iskustva sa partnerima u BiH“, poručila je ambasadorica Rauber Saxer.

Na portalu je također dostupan i objedinjen adresar institucija u BiH, kao i diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu, te registar organizacija bh. dijaspore. Posredstvom portala će se osigurati učešće iseljenika u kreiranju javnih politika putem javnih konsultacija, a objavljivat će se i javni pozivi i informacije o poslovnim prilikama i mogućnostima finansiranja projekata ili apliciranja za grant sredstva. 

Predstavljanje interaktivnog web portala za bh. dijasporu © SDC