Małżeństwo zawierane poza granicami Szwajcarii

Zawieranie małżeństwa w Polsce regulują przepisy polskiego ustawodawstwa.

Ambasada Szwajcarii nie przeprowadza w polskich urzędach stanu cywilnego procedur dotyczących stanu cywilnego. W celu uzyskania informacji na temat warunków, dokumentów i formalności prosimy o bezpośredni kontakt z urzędem stanu cywilnego w miejscu, w którym będzie zawarty związek małżeński. Tylko ten organ może udzielić wiążących informacji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

- czy wymagane jest szwajcarskie zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa lub

- czy wystarczy indywidualne szwajcarskie zaświadczenie o stanie cywilnym,

- czy wymagane są inne szwajcarskie dokumenty stanu cywilnego ,

- czy dokumenty wymagają legalizacji.

1 stycznia 2000 r. zniesiono w Szwajcarii obowiązek publikacji we właściwym urzędzie stanu cywilnego ogłoszenia o zamiarze zawarcia małżeństwa.

Aby wziąć ślub w Polsce, obywatel Szwajcarii musi przedstawić w polskim urzędzie stanu cywilnego zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa.

Za procedurę zawarcia małżeństwa w Polsce odpowiada polski urząd stanu cywilnego. Należy skontaktować się z urzędem stanu cywilnego w miejscu, w którym małżeństwo zostanie zawarte.