Małżeństwo zawierane w Szwajcarii

Procedura przygotowawcza jest obowiązkowa w przypadku zawarcia małżeństwa w Szwajcarii. Procedura ta jest zwykle przeprowadzana w szwajcarskim urzędzie stanu cywilnego lub w szwajcarskim przedstawicielstwie za granicą. Z odpowiednim wyprzedzeniem należy się poinformować, jakich formalności należy dopełnić.

Jeżeli jedna osoba ma miejsce zamieszkania w Szwajcarii, za przeprowadzenie tej procedury odpowiada urząd stanu cywilnego jej miejsca zamieszkania. Prosimy o kontakt z tym biurem w celu uzyskania informacji na temat warunków, dokumentów i formalności.

Narzeczeni mogą załatwiać sprawy administracyjne oddzielnie, w różnych miejscach. W każdym przypadku wymagane jest osobiste spotkanie w urzędzie lub w szwajcarskim przedstawicielstwie.

1 stycznia 2000 r. zniesiono w Szwajcarii obowiązek publikacji we właściwym urzędzie stanu cywilnego ogłoszenia o zamiarze zawarcia małżeństwa.