Ausstellung Daniel Boschung "FACE CARTOGRAPHY"

Mittwoch, 31.10.2018 – Sonntag, 13.01.2019

Ausstellung

Ausstellung des Schweizer Fotografen Daniel Boschung im Rahmen des Festivals "Monat der Fotografie"

 

Ort: Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava