Про Швейцарське міжнародне співробітництво

Швейцарія інвестує близько 2,8 мільярдів швейцарських франків на рік у боротьбу з бідністю та на підтримку економічного розвитку у країнах, що розвиваються, а також у Східній Європі та Співдружністі Незалежних Держав (СНД). Два федеральних відомства координують співробітництво в області міжнародного розвитку від імені Швейцарської Конфедерації: Швейцарська агенція розвитку та співробітництва – ШАРС (SDC), та Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань - ДСШЕП (SECO).

Вся офіційна діяльність з розвитку має на меті покращення умов життя найбільш знедолених людей світу. В центрі уваги міжнародного технічного співробітництва –  попередження та трансформація конфліктів, соціальний розвиток, ефективне врядування, сприяння розвитку економічних структур та збереження природних ресурсів. Міжнародна технічна допомога Швейцарії спрямована також на підвищення здатності країн-партнерів впроваджувати свої власні ініціативи.

ШАРС та ДСШЕП підтримують Східну Європу та СНД у переході до ринкової економіки шляхом передачі ноу-хау та надання фінансової допомоги. З 2008 року ці дві організації відповідають також за впровадження проектів, які фінансуються за рахунок внеску Швейцарії і спрямовані на зменшення соціальної та економічної нерівності у країнах, які недавно приєдналися до Євросоюзу. Більшість цих країн розташована у Центральній Європі та Прибалтиці. З 2010 року швейцарська допомога для цих країн була поширена також на Румунію та Болгарію.

Гуманітарна допомога  Швейцарської Конфедерації та Корпус гуманітарної допомоги, КГД (SHA) реагують в умовах надзвичайних ситуацій, таких як стихійні лиха, кризи та збройні конфлікти.

В той час як гуманітарна допомога в надзвичайних ситуаціях зосереджена там, де вона найбільш потрібна, міжнародна технічна допомога ШАРС в рамках двостороннього співробітництва демонструє інший підхід. Вона зосереджується на 12 пріоритетних країнах та регіонах та 6 спеціальних програмах. Міжнародна технічна допомога ШАРС завжди прагне забезпечити стійкі зміни. У Східній Європі робота ШАРС зосереджена на 9 країнах з перехідною економікою. ШАРС бере участь у багатосторонніх програмах технічної допомоги спільно з фаховими агенціями ООН, Світовим Банком та банками регіонального розвитку.

ДСШЕП відповідає за планування та впровадження економічних та торгових програм в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою, а також в країнах, які недавно приєдналися до ЄС. Основні цілі ДСШЕП – інтегрувати країни-партнерів у світову економіку та сприяти їх стабільному економічному зростанню, допомагаючи таким чином ефективно та кваліфіковано долати бідність. Пріоритети ДСШЕП  - посилення конкурентоспроможності країн-партнерів та диверсифікація їхньої торгівлі, мобілізація внутрішніх та зовнішніх інвестицій, покращення загальної інфраструктури та забезпечення стабільних умов ведення бізнесу. Особлива увага приділяється питанням управління економікою, клімату, енергетики та проблемам довкілля. Мобілізація приватного капіталу та ноу-хау в країнах-партнерах та у Швейцарії становить важливий принцип діяльності ДСШЕП для надання технічної допомоги.

Діяльність в рамках міжнародної технічної допомоги Швейцарії на місцях координують близько 50 бюро співробітництва. На даний час ШАРС реалізує приблизно 1000 проектів у всьому світі. Приблизно 550 швейцарських працівників у штаб-квартирах та за кордоном спільно з 900 працівників місцевого персоналу працюють в ШАРС. КГД нараховує близько 600 членів, готових до виїзду в місця надзвичайних подій, серед яких близько 100 спеціалістів готові до негайного реагування у будь-який момент. Близько  70 працівників зайняті в департаменті економічного співробітництва та розвитку ДСШЕП.

Про ШАРС (SDC)

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва - ШАРС (SDC) – це швейцарська агенція з міжнародного співробітництва у складі Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (EDA).  Разом з іншими федеральними відомствами ШАРС відповідає за загальну координацію програм розвитку та співробітництва у Східній Європі, та за гуманітарну допомогу.

ШАРС має в штаті близько 550 працівниць та працівників, які виконують свої обов'язки у Швейцарії та за кордоном, а також 900 місцевих працівників та працівниць. Річний бюджет становить 1,87 мільярди швейцарських франків (2012 р.). Агенція надає  безпосередню допомогу, бере участь у  програмах багатостороннього співробітництва з іншими донорськими організаціями, а також фінансує програми швейцарських та міжнародних благодійних організацій у чотирьох напрямках:

  • Регіональне співробітництво управляє програмами/проектами двостороннього співробітництва в країнах Центральної Азії, Африки, Азії і Південної Америки. Прийнявши у 2008 році рішення скоротити до 2012 року кількість країн пріоритетного співробітництва з 17 до 12  та кількість спеціальних програм співробітництва з 7 до 6, ШАРС здійснила географічне флкусування своєї діяльності. Наприкінці 2009 року ШАРС завершила програму співробітництва в Еквадорі. Програми спіробітництва в Індії, Бутані, Пакистані, Перу та Північній Кореї були до кінця 2012 року завершені  або ж переорієнтовані. Важливими партнерами регіонального співробітництва  є регіональні банки розвитку.
  • Глобальне співробітництво зосереджено перш за все у сфері багатостороннього співробітництва. Співпраця розвивається з організаціями системи ООН та Світовим Банком. Підтримуючи програми, що стосуються зміни клімату, продовольчої безпеки та міграції, глобальне співробітництво сприяє вирішенню глобальних проблем.
  • Завданням Гуманітарної допомоги є порятунок  життя та зменшення страждань. Допомога надається як безпосередньо при стихійних лихах та під час збройних конфліктів, так і через кадрову та фінансову підтримку партнерських організацій, які надають гуманітарну допомогу. Допомога надається, зокрема, для превентивних заходів, у надзвичайних ситуаціях, як допомога для виживання, для відбудови та для адвокатування забутих гуманітарних катастроф.  Гуманітарна допомога зосереджена в шести регіонах, включаючи масову допомогу після землетрусу на Гаїті.
  • Співпраця зі Східною Європою та Співдружністю Незалежних Держав (СНД)  підтримує демократичні та ринково-економічні реформи в регіоні Західних Балкан та колишнього Радянського Союзу. Основні завдання допомоги країнам з перехідною економікою - розбудова демократичних інститутів, реформи в системах охорони здоровя та соціального забезпечення, а також покращення навколишнього середовища. З 2008 року Швейцарія робить так званий внесок до розширеного ЄС для зменшення соціальної та економічної нерівності в країнах - нових членах ЄС.

Детальна інформація на SCD

Про ДСШЕП (SECO)

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань - ДСШЕП (SECO) – це експертний центр федерального уряду з усіх ключових питань стосовно економічної політики. Його метою є забезпечення сталого економічного зростання шляхом впровадження необхідних законодавчих та економічних політичних умов.

Всередині країни ДСШЕП діє як посередник між бізнесом, соціальними партнерами та урядом. Він підтримує розвиток економіки, збалансований по регіонам та за структурою, і забезпечує захист найманих працівників. Через свою політику на ринку праці він сприяє запобіганню та врегулюванню проблеми безробіття і, таким чином, збереженню спокою в суспільстві.

ДСШЕП також допомагає забезпечити доступ для швейцарських товарів, послуг та інвестицій на  ринки. З позицій зовнішньої торгівельної політики, ДСШЕП бере активну участь у формуванні ефективних, справедливих та прозорих правил у світовій економіці.

Відділ ДСШЕП з питань економічного співробітництва та розвитку

Відділ “Економічного співробітництва та розвитку” ДСШЕП несе відповідальність за планування та впровадження заходів економічної та торгівельної політики у стосунках з країнами, що розвиваються, країнами Східної Європи та Центральної Азії, а також з державами – новими членами Європейського союзу (внесок до розширеного ЄС).

Основні цілі співробітництва ДСШЕП – інтегрувати країни-партнерів до світової економіки та сприяти їх стабільному економічному зростанню, ефективно та кваліфіковано працюючи в напрямку подолання бідності.

Пріоритети ДСШЕП полягають у посиленні конкурентоспроможності країн, що розвиваються, диверсифікації їхньої торгівлі, мобілізації внутрішніх та зовнішніх інвестицій, покращенні базової інфраструктури та сприянні умовам стабільної економічної бази. Особлива увага приділяється питанням управління економікою, клімату, енергетиці та довкіллю. Мобілізація приватного капіталу та ноу-хау на місцях та в Швейцарії формує важливий принцип співробітництва для розвитку ДСШЕП.

Більше того, у співпраці з уповноваженими федеральними відомствами, зокрема зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва – ШАРС (SDC), ДСШЕП як провідне федеральне агентство бере активну участь у визначенні позиції та стратегії Швейцарії в управлінських комітетах групи Світового Банку та регіональних банків розвитку.

Відділ економічної співпраці та розвитку очолює член виконавчого комітету ДСШЕП. В цьому відділі працює близько 70 осіб. Сім підрозділів Відділу структуровані у відповідності до основних галузей діяльності. Річній бюджет Відділу становить приблизно 255 мільйонів швейцарських франків.

Економічне та торгівельне співробітництво відіграє важливу роль для залучення інвестицій. Таке співробітництво значною мірою впливає на створення середовища, яке забезпечує базові умови для економічного зростання та приватної ініціативи.

Щоб посилити взаємозв’язки між економічним і торгівельним співробітництвом та цілями зовнішньої політики, а також щоб налагодити звязки з іншими інструментами та формами співпраці Швейцарської Конфедерації, Відділ економічної співпраці та розвитку тісно співпрацює з іншими відділами ДСШЕП, із ШАРС та з іншими федеральними відомствами, які займаються питаннями міжнародної співпраці.

Контакти

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань ДСШЕП (SECO)

Відділ економічної співпраці та розвитку
Хольцікофенвег 36
3003 Берн
Швейцарія
info@seco-cooperation.ch

Для подальшої інформації про Відділ економічної співпраці та розвитку ДСШЕП та ДСШЕП загалом, відвідайте наступні інтернет-сайти

Про пріоритети співробітництва у Східній Європі

Співробітництво Швейцарії з країнами Східної Європи та колишнього Радянського Союзу підтримує перехід до верховенства права, демократії та соціальноорієтованої ринкової економіки шляхом обміну знаннями та надання допомоги у вирішенні проблем. З 2008 року Швейцарія також робить свій внесок до зменшення соціальної та економічної нерівності між країнами-членами розширеного Євросоюзу. Наданням допомоги країнам з перехідною економікою та внеском Швейцарії до розширеного Євросоюзу займаються спільно  Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, ШАРС (SDC) та   Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань, ДСШЕП (SECO).

Допомога країнам з перехідною економікою

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва робить внесок у зміцнення демократичних інституцій, ефективного врядування та стабільних умов економіки в колишніх країнах соціалістичного табору. Серед основних видів діяльності:

  • підтримка соціальних, правових та економічних реформ,
  • професійна освіта для молоді та безробітних,
  • покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі здоров’я та водопостачання,
  • розвиток сільської місцевості.

Приблизно 53% ресурсів інвестовано в країни Західних Балкан (Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія та Косово). Близько 47% бюджету йде до проектів, які впроваджуються у колишніх радянських республіках (Південний Кавказ, Центральна Азія, Україна та Молдова).

Внесок Швейцарії до розширеного ЄС

Новий федеральний закон Про співробітництво зі Східною Європою (що набрав чинності з 1 червня 2007 року) створює правові засади для надання Швейцарією підтримки, спрямованої на зменшення соціальної та економічної нерівності у розширеному Євросоюзі. Вісім з десяти нових країн-партнерів – колишні комуністичні країни Центральної та Східної Європи: Польща, Угорщина, Чеська Республіка, Литва, Латвія, Естонія, Словенія та Словаччина. Протягом десяти років Швейцарія інвестує один мільярд швейцарських франків у проекти в галузі захисту довкілля, поліпшення інфраструктури, реформування освіти та економіки цих країн. Двосторонні рамкові угоди з країнами ЄС-10 були підписані у Берні 20 грудня 2007 р. У 2010 р. за рахунок додаткових 257 мільйонів швейцарських франків швейцарську допомогу було поширено також на Румунію та Болгарію, які приєдналися до ЄС у 2007 році.

Додаткова інформація:

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, ШАРС (SDC) – Східноєвропейський відділ
www.sdc.admin.ch/cooperationeast

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань ДСШЕП (SECO) – Відділ економічного співробітництва та розвитку

SECO-Cooperation

Внесок Швейцарії до розширеного ЄС для десяти нових країн-членів  – Спільна інформаційна платформа штаб-квартири ШАРС та ДСШЕП
www.contribution-enlargement.admin.ch