Стратегія швейцарського співробітництва. Україна 2007 – 2010 (стислий огляд)

                 Швейцарська стратегія співробітництва 2007-2010

Швейцарія підтримує Україну на її шляху до демократичного суспільства, забезпечення рівного доступу громадян до процесу прийняття рішень, соціальної справедливості, верховенства права та переваг ринкової економіки

Сектор

Охорона здоров`я

Верховенство права і демократія

Сільське господарство і розвиток села

Пріоритетні теми

Репродуктивне здоров`я (здоровя матері і дитини включно)

Система юстиції

Реформа публічного сектора (включно з децентра-лізацією)

Системи виробництва на селі

Завдання сектора

Допомога Україні у розвитку впровадженні доступної, ефективної та комплексної державної системи охорони здоров’я у сфері здоров’я матері та дитини, пропаганді здорового способу життя та соціального обслуговування

Допомога Україні в розвитку життєздатних проєвропейських моделей та практик у сфері кримінального правосуддя та судочинства, що базуються на верховенстві права та мають на меті системні перетворення (правове забезпечення)

Допомога Україні в здійсненні децентралізації та передачі повноважень від держави до органів місцевого самоврядування

Сталий розвиток сільських місцевостей шляхом підтримки розвитку лісового та сільського господарств

Стратегія

Зменшення обсягів фінансування перинатальної охорони здоров’я, забезпечуючи її інтеграцію до системи охорони здоров’я України

Збільшення фінансування міждисциплінарного пропагування здорового способу життя

Покращення місцевого соціального обслуговування

Адаптація процесу затримання в кримінальних справах до європейських стандартів

Зменшення кількості ув’язнених (напр., затримання до суду)

Створення центру компетентності для пенітенціарної системи (розробка і апробація моделей)

Зниження рівня злочинності серед неповнолітніх (стратегія запобігання)

Тестування вдосконалених секторних та системних моделей з децентралізації

Допомога Уряду в координуванні різних ініціатив децентралізації

Поступове зменшення допомоги для сталого виробництва органічної сільськогосподарської продукції та лісового господарства

Підходи

Орієнтація на бідність та підхід, що базується на правах людини, принципи загальної участі, соціальної мобілізації

Сприяння налагодженому партнерству між фахівцями місцевих інституцій та міжнародних організацій, експертами

Розвиток синергії між секторами та підтримка географічної концентрації. Пілотування

Спільне фінансування та підтримка проектів спільно з багато - та двосторонніми організаціями

Наскрізні теми

Гендерне інтегрування та врядування

Ґендерна рівність як наскрізна тема буде інтегрована в усі аспекти стратегії співпраці.

Компоненти врядування (участь, прозорість, відповідальність, недискримінація) будуть взаємопов’язані на основі принципу, що базується на правах людини, будуть застосовуватись як основоположні принципи в діяльності стратегії співпраці.

Цільові групи

Новонароджені та діти (до 3х років), підлітки, молодь (13-25), подружжя, вагітні жінки партнери

Місцеві державні адміністрації, департаменти з охорони здоров’я, медики і соціальні працівники, недержавні організації.

Державні агенції та парламентські групи, органи місцевого самоврядування

Судді, прокурори, поліція

Персонал тюрем, засуджені (діти та неповнолітні)

Незахищені та вразливі групи

Члени громади

Громади

Приватний сектор

Уряд, Парламент, Адміністрація Президента, органи влади

Місцеві органи влади

Фермери середнього та малого масштабу, Асоціація фермерів, сільські громади

Партнери

Недержавні організації, ООН, USAID, ЄС

Міністерства охорони здоров’я, освіти, молоді та спорту

Місцева адміністрація та члени громади

Державний департамент з питань виконання покарань, зацікавлені урядові організації

Національні та міжнародні неурядові організації, організації (ООН, Світовий Банк)

Суди та міністерства

Децентралізовані структури

Громадянське суспільство

Організації приватного сектору

Наукові та дослідницькі організації

Секретаріат Президента, Парламент та органи місцевого самоврядування

Об’єднання держаного лісогосподарства

Середні та малі підприємства, недержавні організації

Донорські організації

Національні, регіональні та швейцарські науково- дослідні організації

Стратегічний діалог

Вдосконалення системи первинної меддопомоги

Інтеграція послуг з охорони здоров’я матері та дитини

Реформування системи кримінальної юстиції

Гуманізація пенітенціарної системи

Підтримка децентралізації та реформування системи місцевого самоврядування

Сертифікація лісозаготівельної та органічної продукції