Obraćanje predsjednika Švicarske Konfederacija Guya Parmelina povodom 1. augusta


Questa pagina non è disponibile in italiano. Selezionare una delle lingue seguenti:

Position, 01.08.2021

Pogledajte obraćanje predsjednika Švicarske Konfederacija Guya Parmelina Švicarcima i Švicarkama koji žive u inostranstvu povodom 1. augusta, Nacionalnog praznika Švicarske: "Zahvaljujući vama, Švicarska je najprostranija od svih malih zemalja."

Predsjednik Švicarske Guy Parmelin © WBF

Drage Švicarke i dragi Švicarci nastanjeni u inostranstvu,

Moji dragi sugrađani i sugrađanke, 

ova poruka vam se šalje iz Berna. Nalik je razglednicama kojima se pokatkad desi da dugo putuju kako bi prenijele svojim primaocima novosti o porodici. Dragi moji sugrađani i sugrađanke, Švicarska misli na vas pa je sasvim prirodno da vam posveti posebnu pažnju povodom našeg državnog praznika. Praznika jedinstva, zajedništva, duhovne povezanosti. Švicarci i Švicarke u inostranstvu i sami predstavljaju Švicarsku u malom. Ja kažem "Švicarci i Švicarke u inostranstvu" jer se tako uobičajeno kaže, ali naravno ni najmanje ne zaboravljam da su naši sugrađani i sugrađanke koji žive izvan naših granica većinom žene. Kada bi se ta mala Švicarska demografski okupila na jednoj teritoriji, bila bi najnaseljeniji kanton nakon Ciriha, Berna i Kantona Vaud. Time želim reći koliko se računa na vas, čak i ako ste rasijani na pet kontinenata, daleko, veoma daleko od tih prekrasnih pastoralnih predjela tipičnih za Švicarsku iz koje potičete.

Stalo mi je da vam, u ime Federalnog vijeća, kažem koliko nam švicarska zajednica nastanjena po cijelom svijetu leži na srcu i koliko nam je stalo da sačuvamo kontakt s njom. Organizacija Švicaraca i Švicarkinja u inostranstvu neposredno je u službi ovog cilja. I naša diplomatska i konzularna mreža osigurava administrativnu povezanost s našim sugrađanima i sugrađankama; ona čini Arijadninu nit čija je vrijednost još dragocjenija otkako je svijet uzdrman korona virusom. U svojstvu rukovodioca Odjela za obrazovanje, također mislim na obrazovnu poveznicu koju sa svoje strane osigurava 18 švicarskih škola koje Konfederacija priznaje i kojima pomaže na sve četiri strane svijeta.

Maločas sam spomenuo pandemiju. Kako nijedan dio svijeta nije izbjegao toj pojavi, znam da ste i vi, gdje god se nalazili, proživljavali trenutke neizvjesnosti, zabrinutosti, možda i patnje. U tom je smislu moja poruka najprije potvrda o podršci koju vam pruža Švicarska. Za jednog Helvećanina koji živi tik iza granice ili na dvanaest vremenskih zona od obala Aara, domovina je često slika, impresija, osjećaj, prije nego gromoglasna tvrdnja. A u suštini, malo toga je potrebno pa da zavibrira patriotska žica jednog Švicarca i jedne Švicarke: zastava, fotografija Matterhorna, fondue, i eto nas povezanih jedni s drugima. Ali vi imate mogućnost da budete više od građana impresija: prije svega imate mogućnost da budete građani i građanke koji izražavaju svoju političku volju koristeći u tu svrhu politička prava koja vam se jamče u inostranstvu. Demokratski život građanki i građana naše zemlje ne zaustavlja se na graničnom prelazu. On ne poznaje granice. I upravo je time, zahvaljujući vama, Švicarska vjerovatno najprostranija od svih malih zemalja.

U ovim neizvjesnim vremenima, ponegdje i dalje veoma teškim, želim vas ohrabriti da izdržite a prije svega vam se želim zahvaliti što ponosno otjelovljujete širom svijeta onu Švicarsku koju volimo. Zahvalan sam vam na toj ulozi i upućujem vam, u ime naše zemlje, svoje najsrdačnije pozdrave.

Obraćanje predsjednika Švicarske Guya Parmelina Švicarcima i Švicarkama u inostranstvu

© WBF