Bashkëpunimi për zhvillim

Programi

Prioritetet e programit të bashkëpunimit zviceran në Shqipëri

Temat

Fushat në të cilat bashkëpunimi zviceran për zhvilim mbështet Shqipërinë

Projekte

Lista e projekteve të bashkëpunimit për zhvillim në Shqipëri të mbështetura nga Zvicra

Angazhimi i Zvicrës nëpër botë

SDC, SECO dhe HSD e fokusojnë punën e tyre në bashkëpunimin për zhvillim, ndihma humanitare, bashkëpunimin me Europen Lindore dhe promovimin e paqes dhe të të drejtave të njeriut

Publikimet dhe multimedia

Mësoni më shumë mbi aktivitetet e Zvicrës në Shqipëri përmes publikimeve, fotove dhe videove