Vesti

All news (115)

Object 1 – 12 of 115Dualno obrazovanje – znanje za budućnost

23.12.2019 — Local news Serbia
Privredna komora Srbije (PKS) organizovala je veliku konferenciju na temu dualnog obrazovanja u Beogradu 23. decembra 2019. Cilj konferencije, pod nazivom “Dualno obrazovanje – znanje za budućnost”, bio je da se prikažu dosadašnja iskustva sa implementacijom dualnog obrazovanja predstavnicima privatnog sektora, škola i drugih partnera i institucija koje su uključene u ovaj proces. Konferenciji je prisustvovalo ukupno 1.500 ljudi, uključujući i Predsednika države.„Ne u mom parlamentu“- sedma Nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže

14.12.2019 — Local news Serbia
Pod nazivom „Ne u mom parlamentu“, u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana je Sedma Nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže uz podršku Projekta Vlade Švajcarske i UNDP-a kao i Misije OEBS-a u Srbiji. Osim poslanica nacionalnog parlamenta konferenciji je prisustvovalo i oko 400 odbornica iz lokalnih skupština u Srbiji.


Švajcarska ostaje privržena reformi lokalnih samouprava u Srbiji

11.12.2019 — Local news Serbia
U Beogradu je 11. decembra održano najznačajnije godišnje okupljanje predstavnika lokalne samouprave u Srbiji – 47. generalna skupština Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). O podršci koju Vlada Švajcarske obezbeđuje razvoju lokalne samouprave u Srbiji,  prisutnima je, u uvodnom delu skupa, govorio NJ. E. Ambasador Filip Ge. U okviru skupa potpisan je i Memorandum o saradnji sa 15 JLS koje će dobiti direktnu podršku u implementaciji principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Švajcarska delegacija u poseti jugozapadnoj Srbiji

05.12.2019 — Press release Serbia
Visoka delegacija Švajcarske Konfederacije posetila je 3. i 4. decembra 2019. godine region Jugozapadne Srbije i sastala se sa gradonačelnicima Novog Pazara i Tutina, predsednicom Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, kao i sa izabranim predstavnikom Narodne skupštine Muamerom Zukorlićem. Održan je i sastanak sa predstavnicima Misije OEBS-a u Srbiji.


Održan dvodnevni srpsko-švajcarski migracioni dijalog

27.11.2019 — Local news Serbia
U Beogradu je 27-28. novembra, deveti put zaredom, održan Migracioni dijalog između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije. Cilj održavanja migracionog dijaloga bila je razmena dobrih praksi između dve zemlje. Tokom dijaloga razmatrali su se pozitivni, ali i kritični aspekti migracija.Održana Nacionalna Konferencija programa za promociju zapošljavanja mladih „Dijalog za mlade“

18.11.2019 — Local news Serbia
Nacionalna konferencija programa za promociju zapošljavanja mladih „Dijalog za mlade“ održana je 18. novembra u Beogradu. Konferencija je organizovana povodom završetka prve faze projekta „Znanjem do posla“, koji su uz podršku Vlade Švajcarske realizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i NIRAS-IP Consult, i u saradnji sa projektom „Podsticanje zapošljavanja mladih“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).


Proizvodi sa geografskom oznakom porekla - pokretači lokalnog ekonomskog razvoja

07.11.2019 — Local news Serbia
U okviru projekta ‘Prava intelektualne svojine’, organizovan je prvi švajcarsko-srpski forum sa ciljem da omogući razmenu iskustva i diskusiju o osnaživanju lokalnih aktera kroz dalji razvoj geografskih oznaka porekla (GI) kao lokalnog resursa koji može doprineti poboljšanju kvaliteta života u ruralnim sredinama.

Object 1 – 12 of 115

Media (27)

Other news (88)