Švajcarsko angažovanje širom sveta

Smanjenje siromaštva i unapređenje mira

Švajcarska ulaže oko 2,8 milijarde švajcarskih franaka godišnje u borbu protiv siromaštva i unapređenje privrednog razvoja zemalja u razvoju kako istočne Evrope tako i Zajednice nezavisnih država (CIS). Dve savezne kancelarije, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), zajednički sprovode program saradnje vezan za međunarodni razvoj u ime Švajcarske konfederacije.

Sve zvanične aktivnosti vezane sa razvoj i saradnju imaju za cilj da unaprede životne uslove ljudi iz najsiromašnijih slojeva u svetu. Program razvoja i saradnje se prvenstveno usredsređuje na sprečavanje konflikata i transformaciju, društveni razvoj, dobro upravljanje, unapređenje privrednih struktura i očuvanje prirodnih resursa. Kroz aktivnosti Švajcarske vezane za razvoj i saradnju nastoji se da se ojačaju sposobnosti zemalja partnera za preduzimanje sopstvenih inicijativa.

SDC i SECO pružaju podršku istočnoj Evropi i Zajednici nezavisnih država (CIS) u njihovoj tranziciji ka tržišnoj ekonomiji pomoću transfera znanja i veština i pružanjem finansijske pomoći. Od 2008. godine, obe švajcarske institucije sprovode takođe i programe pružanja podrške sa ciljem da smanje socijalne i ekonomske nejednakosti u novim zemljama članicama Evropske unije, koje se u većini nalaze u centralnoj Evropi i u regionu Baltika. Od 2010. godine, podrška je proširena na Rumuniju i Bugarsku.

Ministarstvo za humanitarnu pomoć pri Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju kao i Jedinica za humanitarnu pomoć (SHA) angažuju se u slučaju vanrednih okolnosti kao što su prirodne katastrofe, krize i oružani sukobi.

I dok je pomoć u slučaju vanrednih okolnosti usredsređena na oblasti sa najvećim potrebama, u pogledu bilateralne saradnje organizacija SDC ima drugačiji pristup. Ona se koncentriše na 12 prioritetnih zemalja i regiona i na 6 specijalnih programa. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju uvek nastoji da ostvari održive rezultate. U istočnoj Evropi, rad SDC-a je usredsređen na 9 zemalja u tranziciji. SDC ostvaruje multilateralnu saradnju sa specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, Svetskom bankom i bankama za regionalni razvoj.

Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je odgovoran za planiranje i uvođenje privrednih i tržišnih mera u zemljama u razvoju i tranziciji kao i novim zemljama članicama Evropske unije. Primarni ciljevi SECO-a su integracija partnerskih zemalja u svetsku ekonomiju i unapređenje njihovog održivog privrednog razvoja, uz uspešno i delotvorno smanjenje siromaštva. Prioriteti SECO-a su konkurentnost partnerskih zemalja i unošenje raznolikosti u njihovu trgovinu, aktiviranje domaćih i stranih ulaganja, poboljšanje osnovne infrastrukture i unapređenje okvirnih uslova za uspostavljanje stabilne ekonomije. Naročita pažnja se poklanja ekonomičnom upravljanju, klimatskim promenama, pitanjima vezanim za energiju i zaštitu čovekove sredine. Mobilizacija privatnog kapitala i znanja, kako u partnerskoj zemlji tako i u Švajcarskoj, predstavlja važan princip pružanja podrške razvoju i saradnji SECO-a.

Švajcarskim aktivnostima vezanim za razvoj i saradnju u partnerskim zemljama upravlja 50 Kancelarija za saradnju. Trenutno SDC ima otprilike 1000 projekata u svetu. Za nju radi oko 550 službenika, u Švajcarskoj i inostranstvu, zajedno sa 900 lokalnih službenika zaposlenih u partnerskim zemljama. Jedinica za humanitarnu pomoć (SHA) ima preko 600 članova spremnih za misiju, od kojih je oko 100 stručnjaka u stanju pripravnosti u svakom trenutku.

SECO upošljava oko 70 osoba u Odeljenju za ekonomsku saradnju i razvoj.

Više o aktivnostima SDC-a i SECO-a i prioritetima saradnje u istočnoj Evropi:

Osvrt na Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je švajcarska agencija za međunarodnu saradnju u okviru Saveznog ministarstva za inostrane poslove (FDFA). U saradnji sa ostalim sličnim saveznim kancelarijama, organizacija SDC je odgovorna za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za razvoj i saradnju sa istočnom Evropom, kao i za humanitarnu pomoć koju dodeljuje Švajcarska konferederacija.

Organizacija SDC sprovodi svoje aktivnosti na osnovu godišnjeg budžeta od 1,87 milijarde švajcarskih franaka (2012.) uz pomoć oko 550 švajcarskih državljana, u Švajcarskoj i inostranstvu, zajedno sa još 900 lokalnih službenika. Agencija preduzima direktne akcije, podržava programe multilateralnih organizacija i pomaže finansiranje programa koje vode švajcarske i međunarodne organizacije za pružanje pomoći u sledećim oblastima:

Ciljevi saradnje u oblasti razvoja su da ublaže siromaštvo pomažući stanovništvu u partnerskim zemljama da sāmo sebi pomogne. Aktivnosti vezane za razvoj su usredsređene na unapređenje privredne samostalnosti i autonomije u oblasti uprave, uz poboljšanje uslova proizvodnje, pomaganje u rešavanju problema vezanih za očuvanje životne sredine i ostvarivanje boljeg pristupa obrazovanju i osnovnoj zdravstvenoj zaštiti za najugroženije grupe stanovništva.

Regionalna saradnja se ostvaruje kroz bilateralnu saradanju organizacije SDC sa zemljama Srednjeg istoka, Afrike, Azije i Latinske Amerike. Smanjenjem broja prioritetnih zemalja sa prvobitnih 17 na 12, kao i broja njenih specijalnih programa sa 7 na 6, kako je odluceno 2008. godine a sprovođenje planirano do 2012., organizacija SDC nastavlja svoj geografski fokus aktivnosti. Programi koji se sprovode u Indiji, Butanu, Pakistanu, Ekvadoru, Peruu i Severnoj Koreji završavaju se do kraja 2012. godine ili se preusmeravaju na novi sadržaj. U domenu regionalne saradnje banke za regionalni razvoj se takođe smatraju ključnim partnerima.

Globalna saradnja je prvenstveno aktivna u multilateralnom domenu, ostvarujući saradnju sa organizacijama iz sistema Ujedinjenih nacija kao i sa Svetskom bankom. Podsticanjem programa vezanih za klimatske promene, obezbeđenje hrane i migraciju, globalna saradnja pruža svoj doprinos baveći se globalnim izazovima.

Cilj pružanja humanitarne pomoći je spašavanje života i olakšavanje patnji. Direktna pomoć se pruža nakon prirodnih katastrofa i u slučaju oružanih sukoba, pri čemu humanitarne partnerske organizacije dobijaju pomoć kako u ljudstvu tako i u finansijskom smislu. Humanitarna pomoć se pruža gde god za to postoji velika potreba, i ona podrazumeva prevenciju, pružanje prve pomoći, pružanje pomoći u preživljavanju, rekonstrukciji i zastupanju. Godine 2008. program pružanja humanitarne pomoći bio je aktivan u pet oblasti, uključujući operacije nakon ciklona u Mijanmaru i raspoređivanje pomoći posle katastrofalnog zemljotresa u Kini. Iste godine, 213 stručnjaka iz Švajcarske jedinice za humanitarnu pomoć (SHA) učestvovalo je u 297 misija.

Švajcarska saradnja sa istočnom Evropom i Zajednicom nezavisnih država (CIS) podržava reforme demokratske i tržišne ekonomije u partnerskim zemljama jugoistočne Evrope i bivšeg Sovjetskog saveza. Najveća pažnja u pružanju podrške ovoj tranziciji se posvećuje izgradnji demokratskih institutcija, reformi zdravstvenih i socijalnih službi i poboljšanju životne sredine. Saradnja sa Bugarskom i Rumunijom je postepeno ukinuta krajem 2007. godine. Od 2008., Švajcarska primenjuje svoj program namenjen proširenoj Uniji, čiji je cilj smanjenje socijalnih i ekonomskih nejednakosti u proširenoj Evropskoj uniji. Ustvari, osam od deset zemalja korisnica su zemlje centralne Evrope i Baltičkih republika. Programi informativnog karaktera koji se sprovode u partnerskim zemljama naišli su na veliko interesovanje. Prvi projekti su već dobili odobrenje švajcarske strane i spremni su za lansiranje

SECO – Centar za ekspertizu ekonomske politike

Državni sekretarijat za privredu (SECO) je centar savezne vlade za ekspertizu svih važnih pitanja vezanih za ekonomsku politiku. Njegov cilj je da obezbedi održivi privredni rast uvođenjem neophodnih regulativa i uslova za sprovođenje ekonomske politike.

Na domaćem frontu, SECO ima ulogu organizacije za vezu između poslovnih i društvenih partnera i vlade. Ona podržava regionalno i strukturno izbalansiran privredni razvoj i obezbeđuje zaštitu radnika. Kroz svoju politiku tržišta rada, ona doprinosi prevenciji i ozbiljnom bavljenju problemom nezaposlenosti i, posledično, podržavanju socijalnog mira.

Takođe, SECO omogućuje pristup svim tržištima za švajcaske proizvode, usluge i investicije. U pogledu politike spoljne trgovine, SECO je aktivan u formulisanju uspešnih, poštenih i transparentnih pravila vezanih za svetsku privredu.

Odeljenje za privrednu saradnju i razvoj organizacije SECO

SECO odeljenje za „Privrednu saradnju i razvoj“ zaduženo je za planiranje i sprovođenje mera ekonomske i tržišne politike u zemljama u razvoju, državama istočne Evrope i centralne Azije kao i u novim državama Evropske unije (program namenjen proširenoj Uniji).

Primarni SECO ciljevi su integracija partnerskih zemalja u svetsku ekonomiju i unapređenje održivog ekonomskog rasta, uz uspešan i delotvoran doprinos smanjenju siromaštva. Ovo predstavlja direktan pozitivan odnos između politike spoljne trgovine i saradnje u oblasti razvoja.

SECO prioriteti su jačanje konkurentnosti zemalja u razvoju i unošenje raznolikosti u njihovu trgovinu, aktiviranje domaćih i stranih ulaganja, poboljšanje osnovne infrastrukture i unapređenje okvirnih uslova za uspostavljanje stabilne ekonomije. Posebna pažnja se poklanja klimatskim promenama, pitanjima vezanim za energiju i zaštitu čovekove sredine. Mobilizacija privatnog kapitala i znanja, kako u partnerskoj zemlji tako i u Švajcarskoj, predstvalja važan princip pružanja podrške razvoju i saradnji organizacije SECO.

Pored toga, zajedno sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), SECO ima ulogu vodeće savezne agencije pri stvaranju politike Grupe Svetske banke i banaka za regionalni razvoj, tako da to u velikoj meri doprinosi međunarodnoj saradnji i razvoju.

Na čelu Odeljenja za privrednu saradnju i razvoj nalazi se član izvršnog saveta SECO, i u njemu ima oko 70 zaposlenih. Odeljenje ima sedam sekcija napravljenih u skladu sa glavnim oblastima aktivnosti. Odeljenje raspolaže sa godišnjim budžetom od oko 255 miliona švajcarskih franaka.

Privredna i trgovinska saradnja igra veliku ulogu u unapređenju investicija i trgovine. Takva saradnja predstavlja ključni element u stvaranju povoljnog okruženja za privredni rast i privatnu inicijativu.

Velika važnost se pridaje usklađenosti između mera ekonomske i trgovnske saradnje i ciljeva švajcarske spoljne politike kao i sinergiji sa drugim instrumentima i oblicima saradnje sa Švajcarskom konfederacijom. U tom smislu, Odeljenje za privrednu saradnju i razvoj je blisko povezano sa ostalim SECO odeljenjima, sa organizacijom SDC i ostalim saveznim kancelarijama uključenim u međunarodnu saradnju.

info@seco-cooperation.ch

Za više informacija u vezi Odeljenja za privrednu saradnju i razvoj organizacije SECO kao i u vezi organizacije SECO uopšte, videti sledeće Web stranice:

http://www.seco-cooperation.admin.ch/

http://www.seco.admin.ch/

Saradnja Švajcarske sa Istočnom Evropom i Zajednicom nezavisnih država (CIS)

Programi saradnje Švajcarske sa istočnom Evropom i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza podržavaju tranziciju ka vladavini prava, demokratiji i tržišnoj ekonomiji društva putem transfera znanja i veština i pružanja pomoći u rešavanju problema. Od 2008. godine Švajcarska doprinosi i smanjenju socijalnih i ekonomskih nejednakosti u proširenoj Evropskoj uniji. Podržavanje tranzicije i pružanje pomoći Švajcarske proširenoj Evropskoj uniji zajednički sprovode organizacije Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO).

Podržavanje tranzicije

Švajcarska agencija za saradnju doprinosi učvršćivanju demokratskih institucija, dobrog upravljanja i uslova za stabilne ekonomske okvire u bivšim komunističkim zemljama. Njene glavne aktivnosti uključuju:

  • pomoć sprovođenju društvenih, pravnih i privrednih reformi,
  • stručnu obuku mladih i nezaposlenih,
  • poboljšanje osnovne infrastrukture, posebno zdravstva i vodosnabdevanja,
  • kao i razvoj ruralnih područja.

Otprilike 53% sredstava uloženo je u zemlje zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo). Oko 47% budžeta odlazi na projekte koji se sprovode u bivšim sovjetskim republikama (južni Kavkaz, centralna Azija, Ukrajina i Moldavija).

Pomoć Švajcarske proširenoj Evropskoj uniji

Savezni zakon o saradnji sa istočnom Evropom (na snazi od 1. juna 2007.) omogućio je Švajcarskoj da pruži svoj doprinos u smanjenju socijalnih i ekonomskih nejednakosti u proširenoj Evropskoj uniji. Osam od deset novih partnerskih zemljalja su bivše komunističke zemlje u centralnoj i istočnoj Evropi: Poljska, Mađarska, Češka republika, Litvanija, Letonija, Estonija, Slovenija, Slovačka. Tokom perioda od deset godina Švajcarska ulaže ukupno milijardu švajcarskih franaka u životnu sredinu, infrastrukturu, obrazovanje i privredni razvoj ovih zemalja. Bilateralni okvirni sporazumi sa 10 zemalja Evropske unije potpisani su u Bernu 20. decembra 2007. godine. U 2010. dodatnih 257 miliona švajcarskih franaka prebačeno je Rumuniji i Bugarskoj, koje su se pridužile Evropskoj Uniji u 2007. godini, kao deo Švajcarskog doprinosa proširenoj Evrospkoj Uniji.

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) – Odsek za istočnu Evropu

Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) – Odsek za ekonomsku saradnju i razvoj

Pomoć Švajcarske novim zemljama članicama (10) proširene Evropske unije – Platforma za zajedničke informacije centrala organizacija SDC i SECO