Njoftim tenderi: projekt i ri për emergjencat shëndetësore

Article, 08.04.2022

Mbështetja zvicerane për sektorin e shëndetësisë në Shqipëri zgjerohet tek shërbimet e emergjencave 

Emergency services are receiving more attention in Albania's health sector
Shërbimet e emergjencës po marrin më shumë vëmendje në Shqipëri. ©FDFA

Mbështetja zvicerane për sektorin e shëndetësisë në Shqipëri po zgjerohet edhe më tej. Sot njoftojmë tenderin për një projekt të ri: 'Mbështetje për shërbimin, përgatitjen dhe përgjigjen ndaj emergjencave shëndetësore'. Ftojmë njësi të interesuara që kanë përvojën e vlefshme të aplikojnë. Për më shumë informacion ju lutemi shihni linqet: 

Anglisht  

Frengjisht