Smanjenje rizika od katastrofa

Teme Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. © FDFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje iz iskustva u cilju:

  • povezivanja svih aktera u cilju bolje prevencije, pripravnosti i odgovora.
  • unapređivanja institucionalnih kapaciteta širom BiH.

SDC

Brza pomoć u situacijama katastrofa spašava živote, umanjuje patnje i omogućava preživljavanje. Šteta se popravlja što je brže moguće a dodatne mjere se poduzimaju kako bi se pomoglo žrtvama da prežive. Sljedeći korak je ponovno uspostavljanje osnovnih zaliha i usluga, kao i podrška ugroženom stanovništvu u radu na rekonstrukciji.

O angažmanu SDC-a širom svijeta