Demokratska uprava

Politička stabilnost i efikasne demokratske institucije

Teme Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljevi:           

  • Opštine pružaju kvalitetne usluge svojim građanima.
  • Građani i građanke aktivno učestvuju u donošenju odluka u svojim zajednicama.

 

Očekivani rezultati u 2020. godini:

  • Najmanje 50 opština je povećalo ulaganja u skladu s vlastitim strateškim planovima razvoja.
  • Najmanje 150.000 građana (40% žena) aktivno učestvuje u procesima odlučivanja.

SDC/Jolanta Normantienè

Siromaštvo znači više od nedostatka prihoda, hrane i obrazovanja. Nažalost, većinu najsiromašnijih dodatno karakteriše strah i bespomoćnost, nedostatak sigurnosti i prava, diskriminacija i proizvoljna vlast. Tako su napori za promovisanje vladavine zakona, ljudskih prava i pravde presudni za održivo smanjenje siromaštva i garantovanje razvoja.

Angažman SDC-ija širom svijeta

CC0

Doprinosimo dobrom upravljanju i transparentnosti upravljanja javnim resursima, kao i stabilnosti u okruženju fiskalne politike (monetarna politika, javne finansije, bankarski sistem).

Angažman SECO-a širom svijeta