Kultura i razvoj

Teme Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020 © FDFA

društvena transformacija kroz

  • dinamične, raznolike i kreativne kulturne sredine.
  • pažljivo korištenje kulturnih resursa u cilju podsticanja održivog razvoja.