Pravda

Jačanje vladavine prava, socijalne pravde, raspodjele moći i ekonomske stabilnosti

Teme Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. © FDFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljevi:           

  • Svi građani i građanke – a pogotovo ranjive grupe – imaju pristup kvalitetnom pravosuđu.

 

Očekivani rezultati u 2020. godini:

  • Nema neriješenih sudskih slučajeva starijih od 2 godine!
  • Nema nekažnjivosti!

Cilj upravljanja je stvaranje okruženja koje jača vladavinu prava i ljudska prava, rodnu ravnopravnost, odgovarajuću raspodjelu moći i makroekonomsku stabilnost. Upravljanje je strateški cilj razvojne saradnje SDC-ja.

O angažmanu SDC-ja širom svijeta