Nastavak Švajcarske podrške kroz grantove za urgentnu podršku tokom pandemije Covid-19

Local news, 14.12.2020

U okviru projekta koji podržava Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, raspisan je poziv za podnošenje predloga projekata za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19.

Otvoren poziv za projekte za urgentnu podršku u vezi sa pandemijom COVID-19
Otvoren poziv za projekte za urgentnu podršku u vezi sa pandemijom COVID-19 ©ACT

Poziv je otvoren do 21. decembra 2020. za organizacije civilnog društva, medije i neformalne grupe koje će građane uključiti u aktivnosti povezane sa pandemijom Covid-19, kroz aktivnosti zagovaranja, pristup informacijama i informisanje građana, kao i nadzor rada institucija. Do 15 organizacija civilnog društva (OCD), medija i neformalnih grupa koje su u prošlosti imale aktivnosti na ublažavanju efekata pandemije COVID-19, dobiće od 500.000,00 do 1.800.000,00 dinara za projekte koji traju od 6 do 12 meseci. Imajući u vidu trenutne okolnosti, prijave će se primati i obrađivati putem posebne online platforme

Ciljevi poziva: Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Više informacija o pozivu, procesu prijave i neophodnoj dokumentaciji možete pronaći na web sajtu ACT projekta.

Vlada Švajcarske podržava projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, u iznosu od 5.37 miliona evra za period 2019-2023.