Sastanak Ambasadora Švajcarske Konfederacije sa Ministrom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Srbije

Local news, 12.03.2021

Ambasadora Švajcarske, gospodina Ursa Šmida, primio je 12. marta 2021. godine, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja NJ.E. gospodin Branko Ružić. Sastanak je poslužio kao odlična prilika za potvrdu veoma bliske bilateralne saradnje između Švajcarske i Srbije, posebno u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (VET) i podrške naučno-tehnološkim parkovima (STP).

Ambasador Švajcarske sa Ministrom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja
Ambasador Švajcarske sa Ministrom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja ©Ambasada Švajcarske

Švajcarska 2021. godine obeležava 30 godina razvojne saradnje sa Srbijom i svrstava se među četiri najveća bilateralna donatora, sa podrškom od preko 400 miliona evra u ovom periodu. Ministar Ružić je istakao da se u Srbiji švajcarski obrazovni sistem, naročito u delu dualnog obrazovanja, smatra jednim od najboljih obrazovnih sistema na svetu. Naglasio je da Vlada pridaje veliki značaj unapređenju profesionalnih izgleda mladih u Srbiji i da je stručno obrazovanje u tom pogledu odličan instrument. Ministar se takođe zahvalio Švajcarskoj na važnoj podršci u izgradnji Naučno-tehnološkog parka Beograd i u pružanju pomoći u uspostavljanju parkova u Nišu i Čačku, promociji inovacija, preduzetništva i izvoza, povećavajući tako prosperitet u Srbiji.

Ambasador Šmid je sa zadovoljstvom istakao uspešnost dosadašnje saradnje sa Ministarstvom na implementaciji dva vodeća projekta, u oblasti VET-a i STP-a. Objasnio je i da će naredne četiri godine biti ključne za uspešnu primenu VET-a u Srbiji i da će biti potrebni dodatni napori kako bi se u program uključilo više profesionalnih profila i kompanija. Švajcarska je spremna da nastavi da pruža podršku Ministarstvu u primeni VET-a, kao i u pogledu STP-a. Oba projekta imaju veliki potencijal za povećanje ekonomskih izgleda Srbije i posluže kao pomoć u privlačenju investicija iz inostranstva, uključujući Švajcarsku.