Projekat Kultura za Demokratiju: 12 novih inicijativa podržano u okviru trećeg poziva

Local news, 07.11.2023

Kroz projekat Kultura za demokratiju Švajcarska je podržala nove dobitnike grantova u okviru trećeg poziva za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata.

Projekat Kultura za Demokratiju: 12 novih inicijativa podržano u okviru trećeg poziva
Projekat Kultura za Demokratiju: 12 novih inicijativa podržano u okviru trećeg poziva ©Heartefact

Grantovi su dodeljeni za aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednica, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora. U okviru ovog poziva projekat Kultura za demokratiju primio je ukupno 86 projektnih aplikacija, od čega je 12 projekata odobreno za podršku. Ukupna odobrena sredstva u okviru trećeg poziva iznose 157.000 evra dok je pojedinačna vrednost odobrenih projekata između 11.000 i 15.000 evra. Organizacije čiji su projekti predloženi za finansiranje dolaze iz 10 različitih gradova širom Srbije, a aktivnosti će se odvijati u 21 različitih gradova, opština i sela, pokazujući značajnu geografsku raznolikost. Različitost se takođe ogleda u raznovrsnosti umetničkih disciplina, sa projektima koji se fokusiraju na pozorište i izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti, muziku, film i medijsku pismenost, koji obuhvataju teme kao što su kultura sećanja, ljudska prava, prava ranjivih i marginalizovanih grupa, i regionalno pomirenje.

Spisak organizacija koje su dobile podršku u okviru ovog poziva za kulturne i umetničke projekte se nalazi na sajtu Hartefakt fonda.

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od 1.945.000 evra, a sprovodi Hartefakt fond.