Otvoren novi job shadowing poziv

Local news, 20.03.2024

U okviru projekta Kultura za demokratiju raspisan je novi poziv za podnošenje predloga za podršku programskih i organizacionih aktivnosti kulturnih i umetničkih organizacija. 

Otvoren novi job shadowing poziv
Otvoren novi job shadowing poziv ©Heartefact

Kroz projekat Kultura za demokratiju biće pružena podrška nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da podstakne kritičko i kreativno razmišljanje na društvene teme koje su od važnosti za razvoj lokalnih zajednica.

Otvoreni poziv raspisan je u okviru grant sheme za obuku na poslu i podizanje kapaciteta organizacija i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti – job shadowing. Poziv ima za cilj da izgradi kapacitete kulturnih i umetničkih profesionalaca u Srbiji kroz obezbeđivanje grantova za obuku na poslu i/ili stažiranje. Job shadowing može biti realizovan kroz dva osnovna modela:

  1. Model stažiranja koji je otvoren za manje iskusne kulturne radnike/ce iz Srbije (kandidat/kinja) koji će steći važno radno iskustvo od host organizacije i njenih zaposlenih, ili
  2. Model obuke na poslu u okviru koga host organizacija angažuje eksperta/tkinju koji/a može doprineti kvalitetnijem i efikasnijem radu organizacije i njenih zaposlenih kroz razmenu znanja i iskustva.

Aplikacije se mogu podneti do 17. aprila 2024.godine na grants@heartefact.org , dok se za pomoć pri apliciranju, dodatna pitanja i nedoumice zainteresovani mogu obratiti timu projekta Kultura za demokratiju. Više informacija o raspisanim pozivima i uslovi za apliciranje mogu se pronaći na ovom linku.

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od 1.945.000 evra, a sprovodi Hartefakt fond.