Demokratsko upravljanje i civilno društvo

Projekat Swiss PRO
Projekat Swiss PRO ©Ambasada Švajcarske

Šta je cilj?

Građani i civilno društvo aktivno učestvuju u inkluzivnim demokratskim procesima uz odgovorne i efikasne institucije.

Šta će se postići?

Pristupačne i odgovorne institucije: Transparentne i odgovorne institucije na lokalnom i nacionalnom nivou na smislen način uključuju građane u proces kreiranja politika i donošenja odluka i razvijaju svest i kapacitete u vezi sa zaštitom životne sredine i klimatskim promenama.

Unapređene usluge na lokalnom nivou za sve: Lokalne vlasti i organizacije civilnog društva pružaju efikasne i održive usluge, ne izostavljajući nikoga.

Civilno društvo i organizacije koje vrše nadzor obavljaju svoju demokratsku ulogu: Informisani građani i ojačano civilno društvo učestvuju u donošenju odluka i nadgledaju rad vlade.

Budžet: 29 miliona švajcarskih franaka