Migracije

Projekat podrške za mešovite migracije i zaštitu/sistem integracije
Projekat podrške za mešovite migracije i zaštitu/sistem integracije ©SDC

Šta je cilj?

Institucije u Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou, na adekvatan način rešavaju izazove u oblasti upravljanja migracijama i na najbolji mogući način koriste migracije kao razvojni potencijal.

Šta ćemo postići?

Migraciono partnerstvo između Švajcarske i Srbije se nastavlja, uključujući inicijative u skladu sa švajcarskim migracionim strateškim okvirom za zapadni Balkan 2020–2023, prateći dosadašnji pristup uključivanja svih vladinih tela. Takođe, globalni program za migracije i razvoj sa specifičnom projektnom komponentom u Srbiji nastaviće da dobija podršku Švajcarske u narednom periodu.

Budžet: 2 miliona švajcarskih franaka