Ambasada Švajcarske u Beogradu

Ambasada Švajcarske u Beogradu
Ambasada Švajcarske u Beogradu © FDFA

Šalteri ambasade će biti zatvoreni u utorak, 26. novembra 2019. 

 

 

U funkciji zvaničnog predstavništva Švajcarske, ambasada obavlja mnoštvo različitih aktivnosti koje pokrivaju sve tematske oblasti diplomatskih odnosa između dve vlade. Ona zastupa interese Švajcarske u oblasti politike, privrede, finansija, pravosuđa, nauke, obrazovanja i kulture.

Zadaci ambasade

Pismo dobrodošlice

A greeting from the local Ambassador

Detailed information can be found on the german, french or english page.